"nearby building" — Słownik kolokacji angielskich

nearby building kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): budynek znajdujący się obok
  1. nearby przymiotnik + building rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A man was later found shot dead inside a nearby building.

powered by  eTutor logo