"drugorzędny problem" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "drugorzędny problem" po polsku

"drugorzędny problem" — Słownik kolokacji angielskich

minor problem kolokacja
 1. minor przymiotnik + problem rzeczownik = drugorzędny problem, marginesowy problem, mały problem, drobny problem
  Bardzo silna kolokacja

  And industry officials said the systems held up, with only minor problems.

  Podobne kolokacje:
minor complication kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): drugorzędny problem
 1. minor przymiotnik + complication rzeczownik
  Luźna kolokacja

  That we scrap the whole project because of one minor unexpected complication?

powered by  eTutor logo