"marginesowy problem" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "marginesowy problem" po polsku

"marginesowy problem" — Słownik kolokacji angielskich

minor problem kolokacja
  1. minor przymiotnik + problem rzeczownik = drugorzędny problem, marginesowy problem, mały problem, drobny problem
    Bardzo silna kolokacja

    And industry officials said the systems held up, with only minor problems.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo