KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zawada" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zawada" po polsku

zawada

rzeczownik
 1. liability **
  • obciążenie, zawada, balast, problem, ciężar (np. o osobie, o rzeczy) [policzalny]
   He has become a serious liability to our business, and that cannot continue. (Stał się poważnym obciążeniem dla naszych interesów i nie możemy tego tolerować.)
   To znaczenie występuje najczęściej w pojedynczej postaci.
 2. impediment
  • przeszkoda, utrudnienie, zawada
   The financial crisis is a major impediment to job creation and growth. (Kryzys finanasowy to zasadnicze utrudnienie, jeśli chodzi o możliwość tworzenia miejsc pracy i wzrostu.)
   It would be a serious impediment to the process if you didn't bring the documents in time. (Gdybyś nie dostarczył dokumentów na czas, byłoby to poważne utrudnienie procesu.)
   There are two people, who are an impediment to our plan. (Jest dwoje ludzi, którzy są zawadą dla naszego planu.)
 3. obstruction *
 4. tie ****
  • zawada, kula u nogi [policzalny]
   I can't go anywhere without him, he's my tie. (Nie mogę nigdzie iść bez niego, jest moją kulą u nogi.)
   My job is my tie. (Moja praca jest kulą u nogi.)
 5. roadblock
 6. handicap *
 7. hindrance
 8. impedance , electrical impedance
 9. cumber
 10. cumbrance
 11. trammel

powered by  eTutor logo