ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"ciężar" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ciężar" po polsku

ciężar

rzeczownik
 1. weight **** , także: Wt , także: wt. , także: wt British English
  • waga, ciężar (miara tego, ile coś waży) [policzalny lub niepoliczalny]
   These sweets are sold by weight. (Te cukierki są sprzedawane na wagę.)
   What is the weight of this cheese? I want only 40 grams. (Jaka jest waga tego sera? Chcę tylko 40 gram.)
   zobacz także: burden
  • ciężar (bycie ciężkim) [niepoliczalny]
   My knees buckled under the weight. (Kolana ugięły mi się pod wpływem ciężaru.)
  • ciężar (coś ciężkiego) [policzalny]
   She won't be able to lift these weights herself. (Ona nie będzie w stanie unieść sama tych ciężarów.)
   These bags are such a weight, let me help you. (Te torby to taki ciężar, pozwól, że ci pomogę.)
  • obciążenie, zmartwienie, ciężar [policzalny]
   Raising a child is a huge weight for inexperienced people. (Wychowywanie dziecka jest dużym obciążeniem dla niedoświadczonych osób.)
   Her son causes her a lot of weight. (Jej syn przysparza jej wiele zmartwień.)
  • ciężar, ciężarek (używany do ćwiczeń) [policzalny]
   Lifting weights can be a good exercise for building muscles. (Podnoszenie ciężarów może być dobrym ćwiczeniem na budowę mięśni.)
   A weight fell on my foot. (Ciężarek spadł mi na nogę.)
 2. burden ***
  • ciężar, brzemię, obciążenie (odpowiedzialność za coś) [policzalny]
   The burden is on us to think of something else now. (Brzemię wymyślenia czegoś innego teraz spoczywa na nas.)
   I have to carry this burden on my own. (Muszę sam nosić to brzemię.)
   I have to bear the burden of caring for my grandparents. (Muszę znosić ciężar opiekowania się moimi dziadkami.)
 3. gravity **
  • ciężar, ciężkość [niepoliczalny]
   I need someone's help with a box of such gravity. (Potrzebuję czyjejś pomocy z pudełkiem o takim ciężarze.)
 4. liability **
  • obciążenie, zawada, balast, problem, ciężar (np. o osobie, o rzeczy) [policzalny]
   He has become a serious liability to our business, and that cannot continue. (Stał się poważnym obciążeniem dla naszych interesów i nie możemy tego tolerować.)
   To znaczenie występuje najczęściej w pojedynczej postaci.
 5. load , ***
  • brzemię, ciężar [policzalny]
   Ask family members to share the load, or get other help. (Poproś członków rodziny, żeby pomogli ci dźwigać ten ciężar, albo znajdź pomoc gdzieś indziej.)
   Even though she is a load, we don't want her to die. (Pomimo tego, iż jest ona ciężarem, nie chcemy, aby umarła.)
 6. baggage *
  • balast, ciężar, obciążenie (coś co ogranicza intelektualnie lub emocjonalnie) potocznie
   He will have to think a while with this kind of baggage. (On będzie musiał chwilę pomyśleć, przy takim balaście.)
 7. encumbrance
 8. dead wood , także: deadwood
 9. drag ***
  • ciężar, obciążenie, przeszkoda (coś lub ktoś, kto nas powstrzymuje)
   Larry was turned out to be a drag on her career. (Larry okazał się przeszkodą dla jej kariery.)
 10. burthen
  • ciężar, brzemię
   His bad behaviour is my burthen. (Jego złe zachowanie to moje brzemię.)
   My children will never be a burthen. (Moje dzieci nigdy nie będą ciężarem.)
 11. heftiness  
 12. laboriousness

Powiązane zwroty — "ciężar"

przysłówek
ciężko = hard +14 znaczeń
przymiotnik
ciężki = heavy +24 znaczenia
przytłaczający (np. większość, ciężar) = crushing
inne
rzeczownik
czasownik
zmniejszyć (ciężar, wagę) = mitigate
podtrzymywać (ciężar kogoś) = hold
przyjąć na siebie (np. odpowiedzialność, ciężar) = shoulder
phrasal verb
idiom

powered by  eTutor logo