NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"heavy going" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "heavy going" po angielsku — Słownik polsko-angielski

heavy going

  1. ciężki (np. książka, rozmowa)
  2. trudny do przejścia (np. nudna książka)

"heavy going" — Słownik kolokacji angielskich

heavy going kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciężkie pójście
  1. heavy przymiotnik + going rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They didn't half make heavy going of what should have been a fairly comfortable home tie, though.

    Podobne kolokacje: