KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"bear" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "bear" po angielsku

bear , ****

obrazek do "bear" po polsku
czasownik
Formy nieregularne: bore past tense, , borne past participle, , born past participle,
 1. ścierpieć (coś), znieść (coś), wytrzymać (coś) [przechodni]
  I can't bear this headache. (Nie mogę znieść tego bólu głowy.)
  I can't bear her annoying behaviour. (Nie mogę znieść jej irytującego zachowania.)
  link synonim: stand
  zobacz także: can't bear something, endure
 2. ponieść, ponosić (np. koszty, odpowiedzialność) [przechodni]
  My phone is no longer under warranty. I have to bear the costs of the repair myself. (Mój telefon nie jest już na gwarancji. Sam muszę ponieść koszty naprawy.)
  I moved out of my parents and now I have to bear the cost of living. (Wyprowadziłem się od rodziców i teraz muszę ponosić koszty utrzymania.)
 3. podtrzymywać (coś), wytrzymać ciężar (czegoś) [przechodni]
  He bore the wardrobe for five minutes! (On podtrzymywał szafę przez pięć minut!)
  I can't bear this box, help me. (Nie wytrzymam ciężaru tego pudełka, pomóż mi.)
 4. nosić (np. znamię, imię, tytuł) [przechodni]
  He bears the royal title with pride. (On nosi królewski tytuł z dumą.)
  My daughter bears my grandmother's name. (Moja córka nosi imię mojej babci.)
 5. dźwigać, nieść, udźwignąć [przechodni]
  He bore my bags. (On dźwigał moje torby.)
  Can you bear this table? It's too heavy for me. (Czy możesz udźwignąć ten stół? Dla mnie jest za ciężki.)
 6. urodzić, rodzić, powić (dziecko) oficjalnie [przechodni]
  She bore two healthy babies. (Ona urodziła dwoje zdrowych dzieci.)
  My biggest dream is to bear twins. (Moim największym marzeniem jest urodzić bliźnięta.)
  Czasownik "bear" w znaczeniu "rodzić", w III formie zamienia się w "born", nie "borne" np. "She was born in 1992".
 7. kierować się [nieprzechodni]
  Bear left on the next junction. (Skieruj się w lewo na następnym skrzyżowaniu.)
 8. nosić (np. podpis, znamiona, podobieństwo) [przechodni]
  The letter bore the signature of Mr Putin. (List nosił podpis Pana Putina.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. niedźwiedź, niedźwiedzica [policzalny]
  If you see a bear, run. (Jeśli zobaczysz niedźwiedzia, uciekaj.)
  Polar bears live in the Arctic. (Niedźwiedzie polarne zamieszkują Arktykę.)
  zobacz także: polar bear, grizzly bear
 2. miś (np. pluszowy) [policzalny]
  I bought a teddy bear for my daughter. (Kupiłem pluszowego misia dla mojej córki.)
  The child is playing with a teddy bear. (Dziecko bawi się pluszowym misiem.)
  zobacz także: teddy bear
 3. gbur, mruk, ponurak potocznie [policzalny]
  He is such a bear, I don't like him. (On jest takim gburem, nie lubię go.)
  He's a bear, you won't cheer him up. (To ponurak, nie rozweselisz go.)
 4. glina, policjant slang [policzalny]
  That bear gave me a speeding ticket. (Tamten glina dał mi mandat za przekroczenie prędkości.)
  He's a bear, he'll search you! (On jest gliną, przeszuka cię!)
 5. duży, owłosiony i umięśniony homoseksualista slang [policzalny]
  I saw Tom kiss a bear. (Widziałam, jak Tom całował się z dużym, owłosionym i umięśnionym homoseksualistą.)
  The club was filled with bears. (Klub był wypełniony dużymi, owłosionymi i umięśnionymi homoseksualistami.)
 6. spekulant grający na zniżkę termin techniczny [policzalny]
  Stock market is full of bears. (Giełda papierów wartościowych jest pełna spekulantów grających na zniżkę.)
 7. duży problem potocznie [policzalny]
  Our new foreign policy is a bear. (Nasza polityka zagraniczna to duży problem.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. niedźwiedzi
  I have a bear rug in my house. (Mam niedźwiedzi dywan w domu.)
rzeczownik
 1. Smokey, misiek (nieformalne określenie funkcjonariusza policji w Stanach Zjednoczonych) slang

bore , **

czasownik
 1. nudzić (kogoś, np. zbyt długą opowieścią) [przechodni]
  You bored me with your long story. (Znudziłeś mnie swoją długą opowieścią.)
  The teacher bored the whole class with that topic. (Nauczyciel znudził całą klasę tym tematem.)
 2. borować, wiercić [przechodni/nieprzechodni]
  The dentist is boring my daughter's tooth. (Dentysta boruje zęba mojej córce.)
 3. świdrować (np. spojrzeniem) [nieprzechodni]
  Stop boring me with your gaze. (Przestań świdrować mnie swoim spojrzeniem.)
  He was boring me with his look but I didn't tell him the truth. (Świdrował mnie spojrzeniem, ale nie powiedziałem mu prawdy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. nudziarstwo, nuda (coś co nie jest interesujące)
  This lecture is a bore. (Ten wykład to nudziarstwo.)
  My work is a bore, I should quit it. (Moja praca to nuda, powinienem ją rzucić.)
 2. udręka, uprzykrzenie
  His company is a bore. (Jego towarzystwo to udręka.)
 3. nudziarz
  I went on a date with him, he's a bore. (Byłem z nim na randce, on jest nudziarzem.)
  My brother is a bore, I hate his stories. (Mój brat to nudziarz, nienawidzę jego historii.)
 4. średnica wewnętrzna, kaliber (np. lufy broni)
 5. otwór wiertniczy, odwiert

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. niedźwiedzica (samica niedźwiedzia)
rzeczownik
 1. samiec niedźwiedzia

Powiązane zwroty — "bear"

phrasal verb
czasownik
rzeczownik
inne
idiom
kolokacje

podobne do "bear" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bear" po polsku

rzeczownik
bear hug = bear hug +1 znaczenie
nazwa własna

powered by  eTutor logo