BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"dźwigać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dźwigać" po polsku

dźwigać

obrazek do "carry" po polsku ... Not Too Much To Carry (1895) I don't know when Simon ever carries ... obrazek do "lift" po polsku
czasownik
 1. carry , *****
  • nosić, dźwigać [przechodni]
   I can carry something. (Mogę coś ponieść.)
   Jack came back carrying a big package. (Jack wrócił niosąc wielką paczkę.)
   Many police officers carry guns. (Wielu policjantów nosi pistolety.)
 2. lift **** , lift up
  • dźwigać, podnosić, unosić, podźwignąć [przechodni]
   He lifted the heavy box. (On podniósł ciężkie pudło.)
   She lifted her head listening attentively. (Ona podniosła głowę, słuchając z uwagą.)
   Lift me up one more time. (Podnieś mnie jeszcze raz.)
 3. bear , ****
  • dźwigać, nieść, udźwignąć [przechodni]
   He bore my bags. (On dźwigał moje torby.)
   Can you bear this table? It's too heavy for me. (Czy możesz udźwignąć ten stół? Dla mnie jest za ciężki.)
 4. heave *
 5. hoist * , także: heeze BrE dialekt
 6. heft
 7. uplift
 8. hoise

Powiązane zwroty — "dźwigać"

rzeczownik
dźwig = crane +4 znaczenia
dźwigar = girder +3 znaczenia
dźwigacz = atlas +2 znaczenia
inne
idiom
Zobacz także: udźwigdźwiganiedźwigowydźwignica

"dźwigać" — Słownik kolokacji angielskich

lift up kolokacja
 1. lift czasownik + up particle = dźwigać, podnosić, unosić, podźwignąć
  Bardzo silna kolokacja

  She saw blood, then ran over to him and lifted up his head.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo