carry = nosić, dźwigać

... Not Too Much To Carry (1895)

Źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:William-Adolphe_Bouguereau_(1825-1905)_-_Not_Too_Much_To_Carry_(1895).jpg

nosić, dźwigać

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

I can carry something. = Mogę coś ponieść.