carry = nosić, dźwigać

I don't know when Simon ever carries ...

Źródło: http://www.mitadmissions.org/topics/life/student_life_culture/ice_cream_and_an_onion.shtml

nosić, dźwigać

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

I can carry something. = Mogę coś ponieść.