"lift above" — Słownik kolokacji angielskich

lift above kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podnieś się wyżej
  1. lift czasownik + above przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The sun had just set when she lifted her head above the surface.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo