ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"lift" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "lift" po angielsku

lift ****
lift up

obrazek do "lift" po polsku
czasownik
 1. dźwigać, podnosić, unosić, podźwignąć [przechodni]
  He lifted the heavy box. (On podniósł ciężkie pudło.)
  She lifted her head listening attentively. (Ona podniosła głowę, słuchając z uwagą.)
  Lift me up one more time. (Podnieś mnie jeszcze raz.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

lift ****

czasownik
 1. uchylać, znosić (np. wyrok) [przechodni]
  The court lifted his sentence. (Sąd uchylił jego wyrok.)
  At this stage, the court cannot lift the sentence. (Na tym etapie sąd nie może już uchylić wyroku.)
 2. przewozić drogą lotniczą, transportować samolotem [przechodni]
  The car has been lifted across the sea. (Auto zostało przewiezione drogą lotniczą za ocean.)
  W tym znaczeniu czasownika należy używać z przysłówkiem lub przyimkiem.
 3. znikać, podnosić się, unosić się (np. o chmurach, mgle) [nieprzechodni]
  When the fog lifted, the sun started shining. (Kiedy zniknęła mgła, słońce zaczęło świecić.)
  You'll see the top of the mountain when the clouds lift. (Zobaczysz wierzchołek góry, kiedy chmury się podniosą.)
 4. popełnić plagiat potocznie [przechodni]
  The student lifted a few sentences from my book. (Student splagiatował kilka zdań z mojej książki.)
 5. kraść, zwinąć potocznie [przechodni]
  He tried to lift my bag, arrest him! (On próbował ukraść mi torbę, aresztujcie go!)
  My son didn't take your money, he doesn't lift! (Mój syn nie wziął twoich pieniędzy, on nie kradnie!)
  She lifted two dresses from a boutique. (Ona ukradła dwie sukienki z butiku.)
 6. wykopywać (np. kartofle) [przechodni]
  I have to lift potatoes tomorrow, next week it will be too late. (Jutro muszę wykopać kartofle, w przyszłym tygodniu będzie za późno.)
  My mother asked me to lift beetroots tomorrow. (Moja matka poprosiła mnie, żebym jutro wykopał buraki.)
 7. wykonywać lifting, robić lifting (o lekarzu) [nieprzechodni]
 8. zapuszkować, aresztować potocznie [przechodni]
 9. spłacać (np. kredyt)  AmE [przechodni]
 10. pocieszać [przechodni]
 11. poprawić się (np. nastrój) [nieprzechodni]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. podwiezienie, podwózka (samochodem) [policzalny]
  Could you give me a lift? (Czy podwiózłbyś mnie?)
  He offered me a lift to the hospital. (Zaoferował mi podwiezienie do szpitala.)
 2. podniesienie, wznoszenie [policzalny]
  Our new dance routine has a lot of lifts. (Nasz nowy układ taneczny ma wiele wznoszeń.)
  Breast lift can result in many complications. (Podniesienie biustu może skończyć się wieloma komplikacjami.)
 3. siła nośna, wypór [policzalny lub niepoliczalny]
 4. lifting (operacja plastyczna) [policzalny]
 5. transport lotniczy [policzalny]
 6. podniesienie na duchu, wsparcie na duchu [policzalny]
 7. podnośnik [policzalny]
 8. wkładka (w pięcie buta) [policzalny]
 9. wysokość, na którą coś zostało podniesione [policzalny]
 10. dźwig w kopalni [policzalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "lift" po polsku
rzeczownik
 1. winda [policzalny]
  I prefer going by lift to using stairs. (Wolę jeździć windą niż używać schodów.)
  She got stuck in the elevator. (Ona utknęła w windzie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

ski lift , także: lift **

obrazek do "ski lift" po polsku
rzeczownik
 1. wyciąg narciarski

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

eTutor & Diki

Nauczymy Cię słowa lift i wszystkich innych!

SUPERDUET DO NAUKI JĘZYKÓW

Nauka online

Powiązane zwroty — "lift"

rzeczownik
lifting = podnoszenie (ciężkiego przedmiotu) +2 znaczenia
lift-off , także: liftoff = start, odpalenie, wystrzelenie (np. rakiety)
lifter = osoba podnosząca (coś) +5 znaczeń
lift ticket = skipass (karta identyfikacyjna narciarza oraz karnet)
facelift , także: face-lift = lifting twarzy (podciąganie skóry twarzy) +2 znaczenia
high-lift device = klapa (element skrzydła samolotu)
lifting pole = wysięgnik (np. w łóżku rehabilitacyjnym)
lifting dog = kluk (okrętka łącząca przewód wiertniczy z łańcuchem wiertniczym)
phrasal verb
inne
idiom
inne
kolokacje