ANGIELSKI ALBO PSIKUS!-40% na roczny kurs online tylko do niedzieli.Sprawdź

"lift" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "lift" po angielsku

lift ****
lift up

czasownik
 1. dźwigać, podnosić, unosić, podźwignąć [TRANSITIVE]
  He lifted the heavy box. (On podniósł ciężkie pudło.)
  She lifted her head listening attentively. (Ona podniosła głowę, słuchając z uwagą.)
  Lift me up one more time. (Podnieś mnie jeszcze raz.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

lift ****

czasownik
 1. uchylać, znosić (np. wyrok) [TRANSITIVE]
  The court lifted his sentence. (Sąd uchylił jego wyrok.)
  At this stage, the court cannot lift the sentence. (Na tym etapie sąd nie może już uchylić wyroku.)
 2. przewozić drogą lotniczą, transportować samolotem [TRANSITIVE]
  The car has been lifted across the sea. (Auto zostało przewiezione drogą lotniczą za ocean.)
  My friend lifts drugs. (Mój przyjaciel przewozi narkotyki drogą lotniczą.)
 3. znikać, podnosić się, unosić się (np. o chmurach, mgle) [INTRANSITIVE]
  When the fog lifted, the sun started shining. (Kiedy zniknęła mgła, słońce zaczęło świecić.)
  You'll see the top of the mountain when the clouds lift. (Zobaczysz wierzchołek góry, kiedy chmury się podniosą.)
 4. popełnić plagiat informal [TRANSITIVE]
  The student lifted a few sentences from my book. (Student splagiatował kilka zdań z mojej książki.)
 5. kraść, zwinąć informal [TRANSITIVE]
  He tried to lift my bag, arrest him! (On próbował ukraść mi torbę, aresztujcie go!)
  My son didn't take your money, he doesn't lift! (Mój syn nie wziął twoich pieniędzy, on nie kradnie!)
  She lifted two dresses from a boutique. (Ona ukradła dwie sukienki z butiku.)
 6. wykopywać (np. kartofle) [TRANSITIVE]
  I have to lift potatoes tomorrow, next week it will be too late. (Jutro muszę wykopać kartofle, w przyszłym tygodniu będzie za późno.)
  My mother asked me to lift beetroots tomorrow. (Moja matka poprosiła mnie, żebym jutro wykopał buraki.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. podwiezienie, podwózka (samochodem) [COUNTABLE]
  Could you give me a lift? (Czy podwiózłbyś mnie?)
  He offered me a lift to the hospital. (Zaoferował mi podwiezienie do szpitala.)
 2. podniesienie, wznoszenie [COUNTABLE]
  Our new dance routine has a lot of lifts. (Nasz nowy układ taneczny ma wiele wznoszeń.)
  Breast lift can result in many complications. (Podniesienie biustu może skończyć się wieloma komplikacjami.)
 3. siła nośna, wypór [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. winda [COUNTABLE]
  I prefer going by lift rather than using stairs. (Wolę jeździć windą niż używać schodów.)
  She got stuck in the elevator. (Ona utknęła w windzie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "lift"

rzeczownik
lifting = podnoszenie (ciężkiego przedmiotu) +2 znaczenia
lift-off , także: liftoff = start (np. rakiety)
lifter = osoba podnosząca (coś) +5 znaczeń
facelift , także: face-lift = lifting twarzy (podciąganie skóry twarzy) +2 znaczenia
high-lift device = klapa (element skrzydła samolotu)
lifting pole = wysięgnik (np. w łóżku rehabilitacyjnym)
lifting dog = kluk (okrętka łącząca przewód wiertniczy z łańcuchem wiertniczym)
phrasal verb
inne
idiom
inne
czasownik
kolokacje

powered by  eTutor logo