Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"lift restrictions" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "lift restrictions" po angielsku

"lift restrictions" — Słownik kolokacji angielskich

lift restrictions kolokacja
  1. lift czasownik + restriction rzeczownik = znieść ograniczenia
    Bardzo silna kolokacja

    In 1965 major changes were made to immigration law, lifting earlier restrictions on immigrants from Asia.