Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"kraść" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kraść" po polsku

kraść

obrazek do "steal" po polsku
czasownik
 1. steal ***   [przechodni/nieprzechodni]
  His wallet was stolen. (Ukradziono mu portfel.)
  He stole my bicycle and ran away. (On ukradł mój rower i uciekł.)
 2. appropriate ***
  • przywłaszczać, kraść oficjalnie [przechodni]
   She appropriated public funds. (Ona przywłaszczyła sobie środki publiczne.)
   He tried to appropriate his neighbour's property. (On próbował przywłaszczyć sobie mienie sąsiada.)
 3. cabbage *
 4. lift ****
  • kraść, zwinąć potocznie [przechodni]
   He tried to lift my bag, arrest him! (On próbował ukraść mi torbę, aresztujcie go!)
   My son didn't take your money, he doesn't lift! (Mój syn nie wziął twoich pieniędzy, on nie kradnie!)
   She lifted two dresses from a boutique. (Ona ukradła dwie sukienki z butiku.)
 5. shark **
  • kraść, zdobyć podstępem dawne użycie
   She sharked that job. (Ona zdobyła tamtą pracę podstępem.)
   He didn't earn that, he sharked it. (On tego nie zarobił, on to ukradł.)
 6. poach
  • kraść (pomysły, informacje)
 7. roll , ****
  • kraść, zwijać  AmE potocznie [przechodni]
   Your friend rolled my watch! (Twój przyjaciel zwinął mi zegarek!)
   The thief rolled two muffins. (Złodziej zwinął dwie muffinki.)
   I saw you roll that candy! (Widziałem, jak zwinąłeś tego cukierka!)
 8. duff
 9. thieve
 10. jackroll
  • kraść, zwijać (w szczególności coś od pijanej osoby)
 11. reive ScoE
 12. gank    AmE potocznie
 13. cly slang   [przechodni]
 14. nim