"kraść" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kraść" po polsku

kraść

How to Steal Traffic From Your Competitors with XOVI
czasownik
 1. steal ***   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  His wallet was stolen. (Ukradziono mu portfel.)
  He stole my bicycle and ran away. (On ukradł mój rower i uciekł.)
 2. appropriate ***
  • przywłaszczać, kraść formal [TRANSITIVE]
   She appropriated public funds. (Ona przywłaszczyła sobie środki publiczne.)
   He tried to appropriate his neighbour's property. (On próbował przywłaszczyć sobie mienie sąsiada.)
 3. cabbage *
 4. lift ****
  • kraść, zwinąć informal [TRANSITIVE]
   He tried to lift my bag, arrest him! (On próbował ukraść mi torbę, aresztujcie go!)
   My son didn't take your money, he doesn't lift! (Mój syn nie wziął twoich pieniędzy, on nie kradnie!)
   She lifted two dresses from a boutique. (Ona ukradła dwie sukienki z butiku.)
 5. shark **
  • kraść, zdobyć podstępem old use
   She sharked that job. (Ona zdobyła tamtą pracę podstępem.)
   He didn't earn that, he sharked it. (On tego nie zarobił, on to ukradł.)
 6. poach
  • kraść (pomysły, informacje)
 7. roll , ****
  • kraść, zwijać American English informal [TRANSITIVE]
   Your friend rolled my watch! (Twój przyjaciel zwinął mi zegarek!)
   The thief rolled two muffins. (Złodziej zwinął dwie muffinki.)
   I saw you roll that candy! (Widziałem, jak zwinąłeś tego cukierka!)
 8. duff
 9. thieve
 10. jackroll
  • kraść, zwijać (w szczególności coś od pijanej osoby)
 11. reive
 12. gank   American English informal
 13. cly slang   [TRANSITIVE]
 14. nim

powered by  eTutor logo