"appropriate" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "appropriate" po angielsku

appropriate ***

przymiotnik
 1. odpowiedni, stosowny, właściwy
  I didn't really think that'd be appropriate, though. (Naprawdę nie uważałem, żeby to było stosowne.)
  Your behaviour wasn't appropriate for the situation. (Twoje zachowanie nie było stosowne do sytuacji.)
  That film is not appropriate for children. (Ten film nie jest odpowiedni dla dzieci.)
  link synonimy: proper, fitting, fit
  przeciwieństwo: inappropriate

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

appropriate ***

czasownik
 1. przywłaszczać, kraść oficjalnie [przechodni]
  She appropriated public funds. (Ona przywłaszczyła sobie środki publiczne.)
  He tried to appropriate his neighbour's property. (On próbował przywłaszczyć sobie mienie sąsiada.)
 2. zawłaszczać [przechodni]
 3. przeznaczać, przydzielać (środki na jakiś cel) [przechodni]
  A lot of money has been appropriated for this project. (Na ten projekt przeznaczono dużo pieniędzy.)
  Everything will move forward once they appropriate necessary funds. (Wszystko ruszy do przodu kiedy oni przydzielą potrzebne środki.)

Powiązane zwroty — "appropriate"

przysłówek
przymiotnik
rzeczownik
kolokacje

powered by  eTutor logo