ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"niewłaściwy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "niewłaściwy" po polsku

niewłaściwy

przymiotnik
 1. wrong ***** , także: wrang ScoE dialekt
  • zły, niewłaściwy (nie ten, co trzeba)
   The receptionist gave me the wrong key. (Recepcjonista dał mi zły klucz.)
   This is a wrong password. (To jest złe hasło.)
  • niewłaściwy, nieodpowiedni, niepasujący
   You came here at a wrong time. I'm not in a mood for chatting. (Przyszedłeś tutaj w nieodpowiednim czasie. Nie jestem w nastroju na pogaduszki.)
   I made a wrong decision and now I regret it. (Podjąłem złą decyzję i teraz tego żałuję.)
   This place is wrong, we have to look for something else. (To miejsce jest niewłaściwe, musimy poszukać czegoś innego.)
   link synonim: improper
 2. inappropriate *
  • nieodpowiedni, niestosowny (np. ubiór), niewłaściwy
   Why do I always say inappropriate things? (Dlaczego ja zawsze mówię nieodpowiednie rzeczy?)
   Your clothes are inappropriate , you can't wear them to church. (Twoje ubrania są niestosowne, nie możesz ich ubrać do kościoła.)
   This film was inappropriate for children. (Ten film był nieodpowiedni dla dzieci.)
   przeciwieństwo: appropriate
 3. funny ***
  • niewłaściwy, nielegalny
   This whole business is funny. (Ten cały biznes jest nielegalny.)
   This meeting is funny. (To spotkanie jest nielegalne.)
   Your behaviour was funny, you should apologize. (Twoje zachowanie było niewłaściwe, powinieneś przeprosić.)
 4. improper *
 5. no good * , not much good , not any good
 6. unsuitable , unbefitting
 7. undue
 8. invalid
 9. unseemly
 10. untoward
 11. discordant
 12. incongruent
 13. impertinent
 14. indecorous
 15. non-competent
 16. noncongruent
 17. inapt
 18. ill-bred
 19. off-beam
 20. nonoperative
 21. duff
 22. wrongo
prefiks
 1. mis-