KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"niegrzeczny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "niegrzeczny" po polsku

niegrzeczny

obrazek do "rude" po polsku
przymiotnik
 1. rude *  
  It's rude to ask a woman her age. (To niegrzeczne pytać kobietę o jej wiek.)
  I don't mean to be rude but you should leave now. (Nie chcę być niegrzeczny, ale powinieneś już wyjść.)
  link synonim: impolite
 2. nasty , **
  • niegrzeczny, okropny, irytujący (np. zachowanie)
   I'm ashamed of my son's nasty behaviour. (Wstydzę się za okropne zachowanie mojego syna.)
   Her behaviour is nasty, she has no class. (Jej zachowanie jest okropne, ona nie ma klasy.)
 3. bad *****
  • zły, niegrzeczny
   You're a very bad dog! (Jesteś bardzo złym psem!)
   You've been very bad today. (Byłeś dzisiaj bardzo niegrzeczny.)
   "What didn't you like about the girl?" "Her bad manners." ("Co ci się nie podobało w tej dziewczynie?" "Jej złe maniery.")
   przeciwieństwo: good
 4. bold , **
  • niegrzeczny, nieznośny (np. dziecko)  AmE
   My sister's children are bold. (Dzieci mojej siostry są nieznośne.)
   He punished his bold son. (On ukarał swojego niegrzecznego syna.)
   Children from this class are really bold. (Dzieci z tej klasy są naprawdę nieznośne.)
 5. naughty
  • nieposłuszny, niesforny, niegrzeczny
   He was punished for being naughty. (On został ukarany za bycie niegrzeczym.)
   She is a mother of two naughty children. (Ona jest matką dwóch niegrzeczych dzieci.)
 6. disrespectful
 7. unkind
 8. off , *****
  • niegrzeczny, nieakceptowany (np. zachowanie)  BrE potocznie
   You are acting kind of off. (Zachowujesz się nieco niegrzecznie.)
   You should do something about your off manners. (Powinieneś coś zrobić ze swoim niegrzecznym zachowaniem.)
 9. disagreeable
 10. offhand , także: off-hand
 11. gauche
 12. impertinent
 13. tacky
 14. badly behaved  
 15. incivil
 16. kindless
 17. discourteous
 18. ill-bred
 19. mobbish
 20. yobby potocznie
 21. misleared

Powiązane zwroty — "niegrzeczny"

przysłówek
niegrzecznie = rudely +9 znaczeń
czasownik
rzeczownik
niegrzeczność = rudeness +5 znaczeń

powered by  eTutor logo