"bezprawny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bezprawny" po polsku

bezprawny

przymiotnik
 1. illegal ***
  • bezprawny, sprzeczny z prawem
   Some of the things my son did are illegal. (Niektóre z rzeczy, które uczynił mój syn, są sprzeczne z prawem.)
   What you did was illegal and I'm calling the police right now. (To, co zrobiłeś, było sprzeczne z prawem, i w tej chwili dzwonię na policję.)
   przeciwieństwo: legal
 2. illegitimate
  • bezprawny, nieprawny, nielegalny, niedozwolony
   This evidence is illegitimate. You can't use it. (Ten dowód jest nieprawny. Nie możesz go użyć.)
   All his actions were illegitimate. (Wszystkie ich działania były nielegalne.)
 3. unlawful
 4. unauthorized , unauthorised British English
 5. wrongful
 6. lawless
 7. undue
 8. malfeasant
 9. unrightful
 1. against the law

"bezprawny" — Słownik kolokacji angielskich

against the law kolokacja
 1. against przyimek + law rzeczownik = bezprawny, niezgodnie z prawem, wbrew prawu
  Zwykła kolokacja

  Like making one more thing against federal law will do anything about the problem she thought.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo