PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"against" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "against" po angielsku

against *****

przyimek
 1. przeciwko, przeciw
  Most of the senators were against the new plan. (Większość senatorów była przeciwko nowemu planowi.)
  I voted against this idea. (Głosowałem przeciwko temu pomysłowi.)
  zobacz także: agin
 2. wbrew (komuś, czemuś)
  He did it against his values. (On zrobił to wbrew swoim wartościom.)
  How could you do that? It's against the law! (Jak mogłeś to zrobić? To wbrew prawu!)
  She smoked against my warning. (Ona zapaliła wbrew memu ostrzeżeniu.)
 3. przeciwko, z (kimś, np. walczyć)
  Countries were fighting against each other. (Państwa walczyły przeciwko sobie.)
  We're playing against Germany tonight. (Dziś wieczorem gramy z Niemcami.)
  The violinist competed against a German player. (Skrzypek rywalizował z niemieckim zawodnikiem.)
  link synonim: with
 4. o coś (np. opierać się), do (np. przesunąć)
  He leaned against the tree. (On oparł się o drzewo.)
  The boy was leaning against the wall. (Chłopiec opierał się o ścianę.)
  He put his hand against her shoulder. (On oparł rękę na jej ramieniu.)
  We had to push the table against the wall. (Musieliśmy przesunąć stół do ściany.)
 5. przed, przeciw
  I will protect you against any harm. (Ochronię cię przed każdym niebezpieczeństwem.)
  A sunscreen protects our skin against cancer. (Krem na opalanie chroni naszą skórę przed rakiem.)
 6. pod (wiatr, prąd, słońce, światło)
  We're sailing against the wind. (Żeglujemy pod wiatr.)
 7. wobec, w stosunku do (kogoś, np. przemoc)
  The campaign aims to end the violence against women. (Celem kampanii jest zakończenie przemocy wobec kobiet.)
  link synonim: towards
 8. z, przy, obok (czymś), na tle (czegoś)
  Your painting will look great against beige walls. (Twój obraz będzie świetnie wyglądał na tle beżowej ściany.)
  Her suntan looks amazing against a white shirt. (Jej opalenizna wygląda niesamowicie z białą koszulą.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. być przeciwko czemuś
  She's against the new plan. (Ona jest przeciwko nowemu planowi.)
  He felt that everybody was against him. (On czuł, że wszyscy byli przeciwko niemu.)
  It is his word against yours. (To jest jego słowo przeciwko twojemu.)
 2. być sprzecznym z czymś (z zasadami, z tradycją)
  Stealing is against my rules. (Kradzież jest sprzeczna z moimi zasadami.)
  Do you know that littering is against the law? (Czy wiesz, że rzucanie śmieci jest sprzeczne z prawem?)
  His view of marriage is against generally accepted social norms. (Jego pogląd na małżeństwo jest sprzeczny z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.)
phrasal verb
 1. mieć coś przeciwko komuś
  Do you have something against me? (Czy masz coś przeciwko mnie?)
  Ethan has something against Michael. (Ethan ma coś przeciwko Michaelowi.)
 1. w porównaniu z

Powiązane zwroty — "against"

phrasal verb
czasownik
rzeczownik
inne
idiom

podobne do "against" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "against" po polsku

nazwa własna