PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"towards" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "towards" po angielsku

towards BrE ***
toward AmE *****

przyimek
 1. w kierunku, w stronę
  He ran towards her. (On pobiegł w jej kierunku.)
  She pointed towards the far end of the park. (Ona wskazała w kierunku odległego końca parku.)
 2. wobec (np. uczucie, postawa)
  He has a negative attitude towards everything. (On ma negatywnie nastawienie wobec wszystkiego.)
  My feelings towards you will never change. (Moje uczucia wobec ciebie nigdy się nie zmienią.)
  link synonim: against
 3. na cel, w celu
  He contributed a lot towards the new hospital. (On przeznaczył dużo pieniędzy na nowy szpital.)
  She has saved five thousand towards a new car. (Ona oszczędziła pięć tysięcy na nowy samochód.)
 4. w kierunku, na drodze (do rozwiązania czegoś)
  He made the first step towards peace. (On zrobił pierwszy krok w kierunku pokoju.)
  I feel like we are towards success. (Czuję, że jesteśmy na drodze do sukcesu.)
 5. przed (np. przed wieczorem)
  We'd better go back. It's towards midnight. (Lepiej wracajmy. Jest przed północą.)
  You have to be home towards evening. (Musisz być w domu przed wieczorem.)
 6. w pobliżu
  We live towards the highway. (Mieszkamy w pobliżu autostrady.)
  There are no shops towards my house. (W pobliżu mojego domu nie ma żadnych sklepów.)
 7. z przeznaczeniem (np. na remont, na wakacje)
  We've been saving money towards a new car. (Oszczędzaliśmy pieniądze z przeznaczeniem na nowy samochód.)
  I still have to save money towards an apartment. (Nadal muszę zbierać pieniądze z przeznaczeniem na mieszkanie.)
 8. na poczet (np. płatność)
  You can pay additional 5% of the salary towards your pension fund. (Możesz zapłacić dodatkowe 5% z wypłaty na poczet twojego funduszu emerytalnego.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "towards"

phrasal verb
rzeczownik
czasownik
inne
przysłówek