PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"w celu" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "w celu" po polsku

w celu

przyimek
 1. to *****
 2. towards BrE *** , toward AmE *****
  • na cel, w celu
   He contributed a lot towards the new hospital. (On przeznaczył dużo pieniędzy na nowy szpital.)
   She has saved five thousand towards a new car. (Ona oszczędziła pięć tysięcy na nowy samochód.)
 3. by *****
  • w celu (do opisu celu krótkiej wizyty w określonym miejscu)
spójnik
 1. in order that oficjalnie
 1. with the object of , with the aim of  

Powiązane zwroty — "w celu"

rzeczownik
walka (w celu osiągnięcia czegoś) = fight
atak (w celu przejęcia piłki) = tackle
cena (wysiłek, ofiary, straty poniesione w celu osiągnięcia czegoś) = cost
zgromadzenie (grupa ludzi, którzy spotykają się w konkretnym celu, np. podejmowania decyzji) = assembly
nauczanie (szczególnie w konkretnym celu) = instruction
grupa (ludzi zebrana w określonym celu, np. by wykonać wspólną pracę) = pool
wybieg (w celu ukrycia czegoś) = blind
ekipa (grupa zorganizowana w określonym celu, do określonych działań) = brigade
szturm (intensywny atak w celu zdobycia jakiegoś obszaru lub obiektu) = assault
objazd (przemieszczanie się w celu dawania występów) = circuit
bot (postać zaprogramowana w celu imitacji innego człowieka, np. w internecie, w grach komputerowych) = bot
balast (obciążenie balonu, zrzucane w celu uniesienia się w powietrze) = ballast
mediator (osoba pośrednicząca w sporze, mająca na celu pogodzenie stron) = intermediate
przysłówek
bardzo (w celu podkreślenia) = positively
specjalnie (np. w jakimś celu) = especially , esp. (skrót)
na pewno (w celu podkreślenia tego, co się mówi) = sure , także: sho AmE potocznie
czasownik
atakować (w celu przejęcia piłki) = tackle
zbierać się (w jakimś celu) = rally
obciążyć (w celu ustabilizowania) = ballast
dobierać (coś z czymś w celu stworzenia całości) = fit
schlebiać (w celu zdobycia czegoś) = honey
sugerować (pomysł lub plan w celu sprawdzenia reakcji) = float
mieszać (dwa metale w celu uzyskania stopu) = alloy
pokrywać (gdy samiec wchodzi na samicę w celu kopulacji) = mount
upewniać (np. w celu pocieszenia kogoś) = assure
uciekać się (do kogoś w jakimś celu) = appeal to something
działać jako coś (działać w określonym celu) = operate as something
badać miejsce (zwykle w celu kradzieży) = case
phrasal verb
otaczać (gł. w celu ataku) = close in
zbudować coś (w określonym celu) = pull something together
otaczać kogoś (gł. w celu ataku) = close with somebody
pójść gdzieś (w jakimś celu, np. żeby zagłosować) = turn out
obejrzeć coś (np. dom, posiadłość w celu kupienia) = see over something
wypisać kogoś (np. w celu wyjścia skądś) = sign somebody out
przymiotnik
zagubiony (nie posiadający celu w życiu) = adrift
podstępny (o osobie lub czyimś działaniu; zwłaszcza w rozumieniu używania przekonującej mowy, która ma na celu zmanipulować kogoś) = slick

"w celu" — Słownik kolokacji angielskich

in goal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w celu
 1. in przyimek + goal rzeczownik
  Silna kolokacja

  They were also able to put one in the goal.

  Podobne kolokacje:
in purpose kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w celu
 1. in przyimek + purpose rzeczownik
  Silna kolokacja

  How long had it been since she lost herself in a purpose?

  Podobne kolokacje:
with an aim kolokacja
Popularniejsza odmiana: with the aim
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w celu
 1. with przyimek + aim rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  This is a good job for someone with bad aim.

  Podobne kolokacje:
with the aim kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w celu
 1. with przyimek + aim rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  This is a good job for someone with bad aim.

  Podobne kolokacje:
in the target kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w celu
 1. in przyimek + target rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  I'm just kind of caught up in the target that I missed.

  Podobne kolokacje:
with aim kolokacja
Popularniejsza odmiana: with the aim
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w celu
 1. with przyimek + aim rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  This is a good job for someone with bad aim.

  Podobne kolokacje:
in the goal kolokacja
Popularniejsza odmiana: in goal
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w celu
 1. in przyimek + goal rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  They were also able to put one in the goal.

  Podobne kolokacje:
in a purpose kolokacja
Popularniejsza odmiana: in purpose
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w celu
 1. in przyimek + purpose rzeczownik
  Luźna kolokacja

  How long had it been since she lost herself in a purpose?

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo