"aby" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "aby" po polsku

aby

przyimek
  1. to *****
    • aby, żeby (np. coś zrobić)
      Do you want me to show you the door? (Czy chcesz, abym pokazał ci drzwi?)
  1. except to
spójnik
  1. in order that oficjalnie

Powiązane zwroty — "aby"

czasownik
może (używane do powiedzenia, że ktoś jest gotowy, aby coś zrobić) = will
wymagać (jednej rzeczy aby zdarzyła się inna) = demand
podważyć (aby otworzyć, np. drzwi) = prise BrE , prize AmE , pry AmE
modyfikować (zmieniać coś, aby nadawało się do jakiegoś celu) = adjust
wymieniać (np. powody, aby coś zrobić) = list
oby = may
olać kogoś (aby w ten sposób zakończyć znajomość) = ghost
mów (używane, aby ośmielić kogoś do mówienia) = shoot
przebić (np. skałę, aby zrobić tunel) = drive
skracać (tak, aby było zrozumiałe dla ogółu ludzi) = dumb down
peklować (np. jedzenie, aby zachować świeżość) = cure
rzeczownik
warunek (aby coś było możliwe) = condition
presja (aby kogoś do czegoś przekonać) = pressure
możliwość (np. aby coś powiedzieć) = opening
sęp (osoba szukająca okazji, aby dostać coś od kogoś) = predator
obciążenie (np. na statku, aby uczynić go bardziej stabilnym) = ballast
parytet (ilość głosów wyborczych potrzebna, aby zostać wybranym) = quota
przekupstwo (np. w stosunku do dzieci, aby je do czegoś przekonać) = bribe
przysłówek
jeszcze (w przeczeniach; używane, aby omówić coś oczekiwanego lub mającego nastąpić) = yet
do tego (używane aby podać kolejną przyczynę dla czegoś) = besides
phrasal verb
przyjść (aby wziąć w czymś udział) = go along
pracować nad czymś (aby coś osiągnąć) = work at something
szukać kogoś (np. aby zrobić mu krzywdę) = come after somebody
wieszać coś (aby wyeksponować jakąś informację) = stick up
opisywać coś komuś (np. pomysł, aby poznać opinię drugiej osoby) = run something by somebody , run something past somebody
spójnik
inne
o stary! (aby wyrazić niezadowolenie lub ekscytację) = oh man!
wpływać na kogoś (np. na świadka, aby złożył fałszywe zeznania) = interfere with somebody
wykrzyknik
hej (używane, aby zwrócić czyjąś uwagę) = oi , także: oy
inne
przyimek
idiom
przymiotnik
niewysłowiony (zbyt okropny, aby go nazwać czy opisać) = nameless

"aby" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "aby" po angielsku

powered by  eTutor logo