"przekupstwo" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przekupstwo" po polsku — Słownik angielsko-polski

przekupstwo

rzeczownik
 1. bribery
  • przekupstwo, łapówkarstwo, łapownictwo [UNCOUNTABLE]
   Bribery is a crime according to the Penal Code. (Przekupstwo jest przestępstwem według Kodeksu Karnego.)
   Pharmaceutical companies use bribery to encourage doctors to prescribe their drugs. (Firmy farmaceutyczne stosują przekupstwo, żeby zachęcić lekarzy do przepisywania ich leków.)
   Bribery is a common practice in some countries. (Dawanie łapówek jest powszechną praktyką w niektórych krajach.)
 2. payoff *
  • łapówka, przekupstwo
   He is known not to take payoffs. (On słynie z tego że nie bierze łapówek.)
 3. bribe *
  • przekupstwo (np. w stosunku do dzieci, aby je do czegoś przekonać)
 4. fix ***   slang
  They found out about his fix and reported it to the police. (Dowiedzieli się o jego przekupstwie i zgłosili je na policję.)
  You should pay for your fix, I hope they'll arrest you. (Powinieneś zapłacić za swoje przekupstwo, mam nadzieję, że cię aresztują.)
 5. secret commission
 6. barratry