"bribe somebody with something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "bribe somebody with something" po angielsku