"przekupić kogoś czymś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przekupić kogoś czymś" po polsku — Słownik angielsko-polski

czasownik
 1. bribe *
  • przekupić, przekupywać (np. dziecko)
   He tried to bribe the police officer, and then the latter handcuffed him. (On próbował przekupić policjanta, i wtedy ten drugi zakuł go w kajdanki.)
 2. palm ***
 3. nobble British English informal
phrasal verb
 1. pay off **
 2. buy somebody off
idiom
 1. cross somebody's palm with silver

przekupić kogoś czymś

czasownik
 1. bribe somebody with something  
  link synonim: buy somebody off
czasownik
 1. buy *****
  • kupować, przekupywać (np. urzędnika) informal [TRANSITIVE]
   He is buying the officials to get all the permits he needs to build. (On kupuje urzędników, żeby dostać wszystkie pozwolenia potrzebne do budowy.)
   She wanted to buy the judge. (Ona chciała przekupić sędziego.)
   link synonim: bribe
phrasal verb
 1. buy off , także: buy over  
  Sometimes you have to buy some people off in order to get what you want. (Czasami trzeba przekupić niektórych ludzi, aby dostać to, czego się chce.)

Powiązane zwroty — "przekupić kogoś czymś"

phrasal verb
czasownik
rzeczownik
kupiec = merchant +2 znaczenia
kupowanie = buying +2 znaczenia
przekupstwo = bribery +5 znaczeń