"kupiec" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kupiec" po polsku

kupiec

rzeczownik
 1. merchant **
  • handlowiec, kupiec, sprzedawca [policzalny]
   She was a daughter of a powerful Danish merchant. (Ona była córką potężnego duńskiego kupca.)
   I'm a simple timber merchant. (Jestem prostym kupcem drewna.)
 2. trader **
  • handlowiec, przedsiębiorca, kupiec [policzalny]
   The trader is responsible for all damage to or the loss of the item during delivery. (Przedsiębiorca odpowiada za wszelkie uszkodzenia lub utratę towaru podczas dostawy.)
   zobacz także: dealer
  • kupiec (akcji na giełdzie), trader
 3. chapman *   dawne użycie
  The chapman said his goods are of the finest quality. (Kupiec powiedział, że jego produkty są najwyższej jakości.)

Powiązane zwroty — "kupiec"

czasownik
kupować = buy +4 znaczenia
odkupić = redeem +4 znaczenia
przekupić = bribe +1 znaczenie
dokupić = buy another +1 znaczenie
phrasal verb
rzeczownik
zakup = acquisition +3 znaczenia
odkupienie = salvation +4 znaczenia
przekupstwo = bribery +4 znaczenia
kupiec winny = vintner +1 znaczenie
zakupy = shopping +2 znaczenia
przymiotnik
kupiecki = mercantile +1 znaczenie