"get somebody something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get somebody something" po angielsku

get somebody something *****

phrasal verb
 1. uzyskać coś dla kogoś
  I got you the information you asked for. (Uzyskałem dla ciebie informacje o które prosiłeś.)
  He got me a ticket to that concert. (On uzyskał dla mnie bilet na tamten koncert.)
 2. przynieść coś komuś
  Can you get me a stapler? (Czy możesz przynieść mi zszywacz?)
  I'll get you some water. (Przyniosę ci trochę wody.)
 3. kupić coś komuś
  My mother got me a dress yesterday. (Moja mama kupiła mi wczoraj sukienkę.)
  What can I get her for her birthday? (Co mogę jej kupić na urodziny?)
 4. postawić coś komuś (zapłacić za kogoś) (np. drinki)
  Can I get you a drink? (Czy mogę postawić ci drinka?)
  I want to get you dinner. (Chcę postawić ci obiad.)
 5. przygotować komuś coś do jedzenia
  Let me get you something to eat. (Pozwól, że przygotuję ci coś do jedzenia.)
  I got him a sandwich. (Przygotowałam mu kanapkę.)
obrazek do "get" po polsku
czasownik
Formy nieregularne: got past tense, , got past participle (BrE), gotten past participle (AmE)
 1. dostawać, otrzymywać (coś od kogoś) [przechodni]
  I got it from my father. (Dostałem to od mojego taty.)
  Did you get that address, Tom? (Czy dostałeś ten adres, Tom?)
  She got a letter from her boyfriend. (Ona dostała list od swojego chłopaka.)
  link synonim: receive
 2. otrzymywać (jako rezultat poszukiwania, prośby lub zapłaty) [przechodni]
  We certainly could get help there. (Z pewnością moglibyśmy otrzymać tam pomoc.)
  I got the job! (Dostałem pracę!)
  He finally got documents from the archive. (On otrzymał w końcu dokumenty z archiwum.)
 3. przynosić (gdy idziemy gdzieś, żeby coś przynieść) [przechodni]
  Go to the kitchen and get another spoon. (Idź do kuchni i przynieś jeszcze jedną łyżkę.)
  Can you get me my mobile phone? (Czy możesz przynieść mi mój telefon komórkowy?)
  I will get you your book next time. (Przyniosę ci twoją książkę następnym razem.)
  link synonim: bring
 4. uzyskiwać [przechodni]
  Sue got good grades this year. (Sue uzyskała w tym roku dobre stopnie.)
  What do I need to do to get such an access? (Co muszę zrobić, żeby uzyskać tego rodzaju dostęp?)
  link synonim: obtain
 5. kupować, dokonywać zakupu [przechodni]
  Where did you get that coat? (Gdzie kupiłeś ten płaszcz?)
  Can I get you a drink? (Czy mogę ci kupić drinka?)
  I'm getting another round of drinks. (Kupuję następną kolejkę.)
  There isn't any milk in the fridge. I'll go get some. (Nie ma mleka w lodówce. Pójdę kupić.)
  link synonim: buy
  zobacz także: purchase
 6. regularnie kupować (np. gazetę) [przechodni]
  She gets the newspaper daily. (Ona codziennie kupuje gazetę.)
 7. otrzymywać wypłatę [przechodni]
  All our employees get salaries on time. (Wszyscy nasi pracownicy otrzymują wypłatę na czas.)
  He finally got his payment. (On wreszcie otrzymał swoją wypłatę.)
 8. otrzymywać pieniądze (ze sprzedaży czegoś) [przechodni]
  He got a lot of money from selling his house. (On otrzymał dużo pieniędzy ze sprzedaży swojego domu.)
  She got 10$ for selling her old tape. (Ona otrzymała 10$ za sprzedanie swojej starej taśmy.)
 9. zacząć odczuwać, zacząć myśleć [przechodni]
  After hearing my words, she got sad. (Po usłyszeniu moich słów, ona zaczęła być smutna.)
  I suddenly got this strange feeling. (Nagle zacząłem mieć to dziwne uczucie.)
 10. mieć, doświadczać (np. dużo czasu, za mało ćwiczeń fizycznych) [przechodni]
  He gets plenty of time when he leaves work earlier. (On ma dużo czasu, gdy wychodzi z pracy wcześniej.)
 11. zachorować, mieć jakąś dolegliwość [przechodni]
  I've got a headache. (Boli mnie głowa.)
  Sue got flu when she was in the mountains. (Sue zachorowała na grypę, kiedy była w górach.)
  I hope I won't get food poisoning on my wedding day. (Mam nadzieję, że nie zachoruję na zatrucie pokarmowe w dniu mojego ślubu.)
 12. osiągać [przechodni]
  He got a high score. (On osiągnął wysoki wynik.)
  She can get whatever she wants. (Ona może osiągnąć wszystko, co chce.)
 13. otrzymywać karę, zostać ukaranym [przechodni]
  At least some of them got punished. (Przynajmniej niektórzy z nich zostali ukarani.)
  He got punished for no reason. (On został ukarany bez powodu.)
  She should get a fine. (Ona powinna otrzymać mandat.)
 14. przybywać, docierać (do jakiegoś miejsca) [nieprzechodni]
  They got to New York at 10 o'clock. (Oni dotarli do Nowego Yorku o 10.)
  Tom will get here by 9 pm. (Tom przybędzie tu przed 9 wieczorem.)
  The train got really late today. (Pociąg przybył dzisiaj naprawdę późno.)
 15. osiągać, dochodzić (np. do jakiegoś punktu) [nieprzechodni]
  How can I get to the station? (Jak mogę dojść do stacji?)
  Call me when you get to the restaurant. (Zadzwoń do mnie, jak dojdziesz do restauracji.)
 16. poruszać się, przemieszczać się [nieprzechodni]
  He got into bed. (On położył się do łóżka.)
  Get out of here! (Wynoś się stąd!)
  A bus gets to the city center slowly. (Autobus wolno porusza się w stronę centrum miasta.)
 17. ruszać [przechodni]
  Get out of here! (Ruszaj się stąd!)
  I can't get this heavy bag. (Nie mogę poruszyć tej ciężkiej torby.)
 18. łapać (np. autobus, pociąg) [przechodni]
  We can get a bus for any destination from here. (Możemy stąd złapać autobus jadący gdziekolwiek.)
  Let's get a taxi to the restaurant. (Złapmy taksówkę do restauracji.)
  We got a train to London. (Złapaliśmy pociąg do Londynu.)
 19. stawać się [przechodni]
  He got really annoying lately. (On stał się ostatnio naprawdę denerwujący.)
  She is getting more and more attractive. (Ona staje się coraz bardziej atrakcyjna.)
  link synonim: become
 20. czynić, uczynić (np. kogoś jakimś) [przechodni]
  What exercise will get me strong muscles? (Jakie ćwiczenia uczynią moje mięśnie silnymi?)
 21. przydarzać się (szczególnie coś złego) [przechodni]
  I got shouted by a stranger. (Nakrzyczał na mnie jakiś nieznajomy.)
  Tom got hit by a car. (Tom został uderzony przez samochód.)
 22. robić coś przypadkiem (np. pozabijać się) [przechodni]
  They got killed in a fight. (Oni pozabijali się w bójce.)
 23. robić coś celowo (np. zanieść coś do naprawy) [przechodni]
  Can you get it fixed for me? (Czy możesz to dla mnie naprawić?)
  Just get things done. (Po prostu to napraw.)
 24. zmuszać do zrobienia [przechodni]
  My mom gets me to tidy my room. (Moja mama zmusza mnie do sprzątania mojego pokoju.)
  The teacher got us to do a very difficult task. (Nauczyciel zmusił nas do zrobienia bardzo trudnego zadania.)
 25. przekonywać, zmuszać [przechodni]
  I need to get him to do this my way. (Muszę przekonać go, aby zrobił to po mojemu.)
  She got me to tell her all truth. (Ona zmusiła mnie do powiedzenia jej całej prawdy.)
 26. rozumieć, pojmować, łapać, kumać potocznie [przechodni]
  I don't get how he could break up with you. (Nie rozumiem, jak on mógł z tobą zerwać.)
  Do you get it now? (Teraz już rozumiesz?)
  link synonimy: understand, catch
 27. przygotowywać jedzenie [przechodni]
  The kids help me to get the meal done. (Dzieci pomagają mi przygotowywać posiłek.)
 28. odbierać (np. sygnał radiowy, telewizyjny) [przechodni]
  Now you can get a radio signal everywhere. (Teraz możesz odbierać sygnał radiowy wszędzie.)
  We don't get cable in our neighbourhood. (W naszej okolicy nie odbiera kablówka.)
 29. otwierać drzwi potocznie [przechodni]
  The door bell is ringing. Can you get it? (Dzwonek do drzwi dzwoni. Czy możesz otworzyć?)
 30. odbierać telefon potocznie [przechodni]
  "The phone is ringing." "I'll get it." ("Telefon dzwoni." "Odbiorę go.")
  "Stay in here and I'll go get the phone" said Tom. ("Zostań tutaj, a ja pójdę odebrać telefon" powiedział Tom.)
 31. złapać, pochwycić (np. złodzieja) [przechodni]
  The police says that they got a thief. (Policja mówi, że złapali złodzieja.)
 32. dorwać (np. pobić, zabić) potocznie [przechodni]
  I'll get him for that! (Dorwę go za to!)
 33. zwodzić, oszukiwać potocznie [przechodni]
  He told me that story to get me. (On opowiedział mi tę historię, żeby mnie zwieść.)
 34. mieć kogoś na linii telefonicznej [przechodni]
  You can get me at the office from 10 am. (Jestem osiągalny w biurze od 10 rano.)
 35. zdobywać [przechodni]
  I don't care how you do it, get those pictures for me! (Nie obchodzi mnie, jak to robisz, zdobądź dla mnie te zdjęcia!)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. zasmucać kogoś, denerwować kogoś
  I can't listen to him any longer, he's getting to me! (Nie mogę go dłużej słuchać, denerwuje mnie!)
  This message got to me and I started crying. (Ta wiadomość mnie zasmuciła i zacząłem płakać.)
phrasal verb
 1. zabrać się do czegoś, zacząć coś robić
  He just got to his homework. (On dopiero zabrał się do swojego zadania domowego.)
  Let's get to cooking. (Zacznijmy gotować.)
 2. wziąć coś na warsztat, brać coś na warsztat
idiom
 1. żeby dotrzeć do; aby dotrzeć do

Powiązane zwroty — "get somebody something"

phrasal verb
get through something = wykonywać coś (np. pracę), przebrnąć przez coś (skończyć coś robić) +5 znaczeń
get somebody in = zawołać kogoś (o robotniku, np. hydraulika)
get on = wsiadać (do autobusu, pociągu, samolotu) +1 znaczenie
get off = wysiadać (z autobusu, pociągu, samolotu) +7 znaczeń
get down = schodzić (np. po schodach) +5 znaczeń
get over something = wyzdrowieć, dochodzić do siebie (np. po chorobie, wypadku), przechorować +4 znaczenia
get somebody back = odprowadzić kogoś (z powrotem) +1 znaczenie
get somebody off = odprawić kogoś (np. dzieci do szkoły) +2 znaczenia
get across = przekazywać (np. wiadomość, informację) +1 znaczenie
get something down = załapać coś (np. nauczyć się grać na pianinie)
get something over to somebody = przekazywać coś komuś (np. informację młodym ludziom)
czasownik
inne
idiom
inne