ODBIERZ DARMOWY KURSKup eTutor angielski, a Travel English otrzymasz GRATIS!SPRAWDŹ >>Zamknij

"osiągać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "osiągać" po polsku

osiągać

czasownik
 1. do *****
 2. gain ****
  • osiągać, zdobywać [przechodni]
   A teacher must gain the trust of both his students and their parents. (Nauczyciel musi zdobyć zaufanie zarówno swoich uczniów jak i ich rodziców.)
   I gained the necessary passwords. (Zdobyłem niezbędne hasła.)
   If you don't gain 500 points, you won't be able to get to the next level. (Jeżeli nie zdobędziesz 500 punktów, nie będziesz w stanie przejść do następnego poziomu.)
 3. reach *****
  • osiągać (na drodze rozwoju, np. poziom, etap) [przechodni]
   I've never been able to reach this level before. (Nigdy wcześniej nie byłem w stanie osiągnąć tego poziomu.)
  • osiągać, zdobywać (coś co wymagało wysiłku np. cel, sukces) [przechodni]
   I finally reached success. (W końcu osiągnęłam sukces.)
   link synonim: achieve
  • osiągać (np. porozumienie) [przechodni]
   I am sure we can reach a compromise on this. (Jestem pewien, że uda nam się w tej sprawie osiągnąć kompromis.)
   I know we will never reach an understanding, so I'm going to move out. (Wiem, że nigdy nie osiągniemy porozumienia, więc zamierzam się wyprowadzić.)
  • uzyskiwać, osiągać (mieć czasami jakąś wartość, np. wiatr osiągający 100 km/h)
   The water level has reached one metre. (Poziom wody osiągnął jeden metr.)
   The temperature has reached thirty degrees Celsius this weekend. (Temperatura osiągnęła trzydzieści stopni w skali Celsjusza w ten weekend.)
 4. achieve ****
  • osiągać, zdobywać (np. cel, dobre rezultaty, sukces) [przechodni]
   He achieved so much due to his trainings. (Osiągnął tak wiele dzięki swoim treningom.)
   You won't achieve your goal without hard work. (Nie osiągniesz swojego celu bez ciężkiej pracy.)
   link synonimy: reach, accomplish
 5. acquire ***
  • nabywać, zdobywać, przyswajać, osiągać (np. umiejętności) [przechodni]
   It is said that children acquire foreign languages easily. (Mówi się, że dzieci z łatwością przyswajają języki obce.)
   I have always acquired mathematical knowledge very quickly. (Zawsze przyswajałem matematyczną wiedzę bardzo szybko.)
   They are never born out of an attempt to acquire new competences. (Nigdy nie rodzą się one z prób uzyskania szerszych kompetencji.)
 6. accomplish ***
  • osiągać [przechodni]
   Everybody around here thinks I'm too small to accomplish anything. (Tutaj wszyscy uważają, że jestem za mały, żeby coś osiągnąć.)
   You can accomplish anything with a friend by your side. (Możesz osiągnąć wszystko z przyjacielem u boku.)
   link synonim: achieve
  • wykańczać, kończyć, realizować, dokonywać, osiągać (zakończyć coś pomyślnie) [przechodni]
   You seem like someone who could accomplish a lot in five minutes. (Wyglądasz na kogoś, kto w pięć minut potrafi zrealizować dużo rzeczy.)
   We can accomplish these goals only by working as a team. (Możemy zrealizować te cele tylko pracując jako zespół.)
   When you accomplish this task, you'll be the winner. (Kiedy wykonasz to zadanie, zostaniesz zwycięzcą.)
   He managed to accomplish his mission in time. (Udało mu się w porę ukończyć swoją misję.)
   link synonim: complete
   zobacz także: perform
 7. hit *****
  • osiągać (np. pozycję, miejsce, liczbę) [przechodni]
   She's hit the highest level in that game. (Ona osiągnęła najwyższy poziom w tamtej grze.)
   Yes, I've hit the 50th level! (Tak, osiągnąłem 50. poziom!)
 8. realize ***** , realise BrE
  • uzyskiwać (dochód), osiągać (zysk) oficjalnie [przechodni]
   He realized a lot of money working at the company. (On uzyskał dużo pieniędzy pracując w firmie.)
   How much profit have you realized during the last year? (Jaki osiągnąłeś zysk w zeszłym roku?)
 9. approach , *****
  • zbliżać się (do jakiegoś poziomu), osiągać (jakąś wartość) [przechodni/nieprzechodni]
   Our income approaches our original goal. (Nasz dochód zbliża się do naszego pierwotnego celu.)
   These paintings can approach a price of million dollars. (Te obrazy mogą osiągnąć cenę miliona dolarów.)
 10. make *****   [przechodni]
  He made a lot of success and moved to the Canary Islands. (On osiągnął duży sukces i przeprowadził się na Wyspy Kanaryjskie.)
  I've made my success. I can retire now. (Osiągnęłam sukces. Teraz mogę przejść na emeryturę.)
 11. attain *
 12. sprout *
  • zmieniać się (w mężczyznę, kobietę), osiągać (dojrzałość)
   He's sprouted from a boy into a man. (On zmienił się z chłopca w mężczyznę.)
 13. touch ****
  • osiągać (np. jakiś poziom) [przechodni]
   He touched the highest level. (On osiągnął najwyższy poziom.)
   I want to touch a masterly level. (Chcę osiągnąć mistrzowski poziom.)
 14. stand *****
  • osiągać (np. jakiś poziom) [nieprzechodni]
   The water in the river stood the emergency level. (Woda w rzece osiągnęła awaryjny poziom.)
   This company's net income in 2002 stood at 4 billion euros. (Dochód netto tej firmy w 2002 roku osiągnął 4 miliardy euro.)
 15. get *****
  • osiągać [przechodni]
   He got a high score. (On osiągnął wysoki wynik.)
   She can get whatever she wants. (Ona może osiągnąć wszystko, co chce.)
  • osiągać, dochodzić (np. do jakiegoś punktu) [nieprzechodni]
   How can I get to the station? (Jak mogę dojść do stacji?)
   Call me when you get to the restaurant. (Zadzwoń do mnie, jak dojdziesz do restauracji.)
 16. run *****
phrasal verb
 1. come up ****
  • podchodzić (w górę), osiągać (jakiś poziom, np. woda w piwnicy)
   The water in the basement is coming up, we have to do something! (Woda w piwnicy podchodzi w górę, musimy coś zrobić!)
   During the flood in '97, the water came up to the ceiling of our house. (Podczas powodzi w roku '97, woda podeszła pod sufit w naszym domu.)
  • osiągać (wyższą rangę lub poziom, np. społeczny, w wojsku)
   It seemed impossible, but he did manage to come up from the ranks. (To wydawało się niemożliwe, ale udało mu się osiągnąć wyższą rangę.)
 2. chalk up
phrasal verb
 1. succeed in something ** , succeed in doing something
 2. run to something **
 3. bring something off , także: bring off something
 4. pull something off , także: pull off something *
czasownik
 1. miss *****
  • nie sprostać (np. zadaniu), nie osiągać (np. celu, założonych wyników) [przechodni]
   The company missed its goal. (Firma nie osiągnęła swojego celu.)
   I'm sure I will miss this challenge. (Jestem pewny, że nie sprostam temu wyzwaniu.)