BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"acquire" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "acquire" po angielsku

acquire ***

czasownik
 1. nabywać, zdobywać, przyswajać, osiągać (np. umiejętności) [TRANSITIVE]
  It is said that children acquire foreign languages easily. (Mówi się, że dzieci z łatwością przyswajają języki obce.)
  I have always acquired mathematical knowledge very quickly. (Zawsze przyswajałem matematyczną wiedzę bardzo szybko.)
  They are never born out of an attempt to acquire new competences. (Nigdy nie rodzą się one z prób uzyskania szerszych kompetencji.)
 2. uzyskiwać, nabywać, zdobywać, posiadać, wchodzić w posiadanie [TRANSITIVE]
  My job is to examine some of the larger items we acquire. (Moja praca polega na badaniu części większych przedmiotów, w posiadanie których wchodzimy.)
  We acquired a rare diamond with a 6cm diameter. (Weszliśmy w posiadanie rzadkiego brylantu o średnicy 6cm.)
  Did you acquire the data and the password? (Czy uzyskałeś dane i hasło?)
 3. nabywać, kupować (np. udziały w firmie) formal [TRANSITIVE]
  Please provide some evidence that you are able to acquire new shares. (Proszę nam udowodnić, że są państwo w stanie nabyć nowe udziały.)
  You acquire all the rights of the company the day your father dies. (Nabywasz wszystkie prawa do firmy z dniem śmierci twojego ojca.)
  He acquired his wealth by working hard. (On uzyskał swój majątek poprzez ciężką pracę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "acquire"

przymiotnik
rzeczownik
kolokacje

powered by  eTutor logo