PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"kupujący" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kupujący" po polsku

kupujący

obrazek do "buyer" po polsku obrazek do "shopper" po polsku Become an Independent Contractor Evaluator / Mystery Shopper ... Retail Shopper Extend | Quotient Technology Inc.
rzeczownik
 1. buyer **
  • kupujący, nabywca (np. domu, samochodu) [policzalny]
   Buyers wanted to see themselves in the house, not us. (Nabywcy chcieli zobaczyć w domu siebie, a nie nas.)
   The buyer obliges to pay the due money. (Nabywca zobowiązuje się zapłacić należne pieniądze.)
 2. shopper *
 3. purchaser
 4. acquirer
  • nabywca, kupujący
   Our acquirers are very demanding when it comes to buying new cars. (Nasi nabywcy są bardzo wymagający, jeśli chodzi o kupowanie nowych samochodów.)
   The acquirer filed a complaint about the quality of service. (Kupujący złożył zażalenie w sprawie jakości obsługi.)
 5. bargainee
 6. alienee
obrazek do "buy" po polsku asian girl shopping bags smile obrazek do "purchase" po polsku
czasownik
 1. buy *****
  • kupować [przechodni/nieprzechodni]
   Where can I buy this book? (Gdzie mogę kupić tę książkę?)
   We bought some apples and oranges. (Kupiliśmy trochę jabłek i pomarańczy.)
   I didn't buy anything. (Nic nie kupiłem.)
   link synonimy: get, purchase
   przeciwieństwo: sell
  • kupować, przekupywać (np. urzędnika) potocznie [przechodni]
   He is buying the officials to get all the permits he needs to build. (On kupuje urzędników, żeby dostać wszystkie pozwolenia potrzebne do budowy.)
   She wanted to buy the judge. (Ona chciała przekupić sędziego.)
   link synonim: bribe
 2. purchase , ***
  • nabywać, kupować oficjalnie [przechodni]
   Did he purchase anything here? (Czy on coś tutaj nabył?)
   I prefer purchasing online to going from shop to shop. (Wolę kupować przez internet niż chodzić od sklepu do sklepu.)
   link synonim: buy
 3. get *****
  • kupować, dokonywać zakupu [przechodni]
   Where did you get that coat? (Gdzie kupiłeś ten płaszcz?)
   Can I get you a drink? (Czy mogę ci kupić drinka?)
   I'm getting another round of drinks. (Kupuję następną kolejkę.)
   There isn't any milk in the fridge. I'll go get some. (Nie ma mleka w lodówce. Pójdę kupić.)
   link synonim: buy
   zobacz także: purchase
 4. acquire ***
  • nabywać, kupować (np. udziały w firmie) oficjalnie [przechodni]
   Please provide some evidence that you are able to acquire new shares. (Proszę nam udowodnić, że są państwo w stanie nabyć nowe udziały.)
   You acquire all the rights of the company the day your father dies. (Nabywasz wszystkie prawa do firmy z dniem śmierci twojego ojca.)
   He acquired his wealth by working hard. (On uzyskał swój majątek poprzez ciężką pracę.)
 5. coff ScoE   [przechodni]
 6. copp
phrasal verb
 1. get somebody something *****  
  My mother got me a dress yesterday. (Moja mama kupiła mi wczoraj sukienkę.)
  What can I get her for her birthday? (Co mogę jej kupić na urodziny?)
 1. get oneself something  
  I have to get myself something to eat. (Muszę kupić sobie coś do jedzenia.)
  He got himself a new t-shirt. (On kupił sobie nową koszulkę.)