"klient" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "klient" po polsku

klient

Klient powinien opuścić bank z Become an Independent Contractor Evaluator / Mystery Shopper ...
rzeczownik
 1. customer ****
  • klient [COUNTABLE]
   There were no customers in the shop. (W sklepie nie było klientów.)
   Are you a regular customer? (Czy jest pan stałym klientem?)
   I work at the customer service desk. (Pracuję w biurze obsługi klienta.)
  • gościu, typ, klient slang [COUNTABLE]
   What an annoying customer. (Co za irytujący typ.)
   He's a suspicious customer - we have to watch him. (On jest podejrzanym gościem - musimy go obserwować.)
 2. client ****
  • klient [COUNTABLE]
   You should treat your clients fairly. (Powinieneś traktować swoich klientów uczciwie.)
   You are my first client today so you'll get a discount. (Jesteś moim pierwszym klientem dzisiaj, więc dostaniesz zniżkę.)
  • klient (osoba reprezentowana przez adwokata)
   My client is willing to testify. (Mój klient jest skłonny zeznawać.)
   You can't speak to my client when I'm absent. (Nie możesz rozmawiać z moją klientką, kiedy jestem nieobecny.)
   Your client's going to jail for the rest of his life. (Pana klient pójdzie do więzienia na resztę swojego życia.)
  • interesant, klient
   Mr. Brown, your client is here. (Panie Brown, pański klient tu jest.)
   I had a horrible client today - he was rude and didn't want to listen to me. (Miałem dziś okropnego klienta - był niegrzeczny i nie chciał mnie słuchać.)
   Different clients visit our company. (Różni interesanci odwiedzają naszą firmę.)
 3. shopper *
 4. account ****   [COUNTABLE]
  I had to explain our policy to our account. (Musiałem wyjaśnić klientowi nasze zasady.)
  Our accounts have always been content with our service. (Nasi klienci zawsze byli zadowoleni z naszych usług.)
 5. punter   British English informal
 6. business visitor
  • delegat, klient
   You have a business visitor, go and talk to him. (Masz klienta, idź i z nim porozmawiaj.)
 7. client computer   technical

"klient" — Słownik kolokacji angielskich

client computer kolokacja
 1. client rzeczownik + computer rzeczownik = klient
  Luźna kolokacja

  And hey, three years is an awfully small timeframe when you're talking about client computers.

  Podobne kolokacje:
business visitor kolokacja
 1. business rzeczownik + visitor rzeczownik = delegat, klient
  Luźna kolokacja

  A visa is not required for a business visitor who is an American citizen.

powered by  eTutor logo