"stiff" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "stiff" po angielsku

stiff **

przysłówek
 1. strasznie, na śmierć potocznie
  I am bored stiff, can we go home? (Jestem znudzony na śmierć, możemy iść do domu?)
  Do you have something to eat? I'm hungry stiff. (Masz coś do jedzenia? Jestem strasznie głodny.)
rzeczownik
 1. krach, fiasko, porażka potocznie
  My performance was a stiff. (Mój występ był porażką.)
  His concert was a stiff but he doesn't care. (Jego koncert był fiaskiem, ale on się tym nie przejmuje.)
 2. klient zostawiający małe napiwki  AmE potocznie
  I didn't earn much money, I served stiffs only tonight. (Nie zarobiłem zbyt wiele pieniędzy, obsługiwałem dziś tylko klientów zostawiających małe napiwki.)
  I hate stiffs; they don't know how hard my job is. (Nienawidzę klientów zostawiających małe napiwki; nie wiedzą, jaka ciężka jest moja praca.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. pijany, nawalony potocznie
  He was too stiff to walk. (On był zbyt nawalony by chodzić.)
  He's so stiff, he should go to sleep. (On jest taki pijany, powinien iść spać.)
 2. pechowy, nieszczęśliwy  AusE potocznie
  It was a stiff coincidence that I met her. (To był nieszczęśliwy zbieg okoliczności, że ją spotkałem.)
  Monday is a stiff day for me - something bad always happens. (Poniedziałek to dla mnie pechowy dzień - zawsze zdarza się coś złego.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

stiff **

przymiotnik
Stopniowanie: stiffer stopień wyższy, stiffest stopień najwyższy
 1. zdrętwiały, zesztywniały (np. o ciele, mięśniach)
  He was feeling stiff and tired. (On czuł się zdrętwiały i zmęczony.)
  His fingers were stiff with cold. (Jego palce były sztywne z zimna.)
  My muscles were stiff after sitting in one position. (Moje mięśnie były zesztywniałe po siedzeniu w jednej pozycji.)
 2. sztywny, twardy
  This steak is stiff. (Ten stek jest twardy.)
  I have to buy a stiff brush. (Muszę kupić twardy pędzel.)
  link synonim: rigid
  przeciwieństwo: flexible
  zobacz także: firm
 3. gęsty, sztywny
  Beat the egg whites until they are stiff. (Ubijaj białka, aż będą sztywne.)
 4. trudny, niełatwy
  The task was stiff but I handled it. (Zadanie było niełatwe, ale poradziłem sobie z nim.)
  It was a stiff question. (To było trudne pytanie.)
 5. zacinający się (np. o szufladzie, zawiasach)  BrE
  She had difficulty opening the stiff drawer. (Ona miała trudności w otworzeniu zacinającej się szuflady.)
  You should fix the stiff hinges. (Powinieneś naprawić zacinające się zawiasy.)
 6. oficjalny, zimny
  Your voice is so stiff. Are you angry? (Twój głos jest taki zimny. Jesteś zły?)
 7. wysoki (o cenie, podatku)
  The price was too stiff so I didn't buy that car. (Cena była zbyt wysoka, więc nie kupiłem tego samochodu.)
 8. bardzo mocny (o alkoholu, drinku)
  She drank a glass of stiff whisky. (Ona wypiła kieliszek bardzo mocnej whisky.)
  My drink is so stiff, how much vodka did you add? (Mój drink jest taki mocny, ile dodałeś do niego wódki?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. truposz, sztywniak (martwe ciało) potocznie
  He said they found a stiff in the woods. (On powiedział, że znaleźli trupa w lesie.)
  A little girl found a stiff in the river. (Mała dziewczynka znalazła truposza w rzece.)
  I can't sleep after I saw that stiff. (Nie mogę spać po tym, jak zobaczyłem tamtego sztywniaka.)
 2. sztywniak (osoba zbyt poważna lub staromodna) potocznie
  Don't be a stiff and have fun. (Nie bądź sztywniakiem i baw się.)
  He's a stiff, he doesn't want to go out with us. (To sztywniak, nie chce z nami wyjść.)
  Don't be a stiff and have some fun! (Nie bądź sztywniakiem i zabaw się trochę!)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. wykiwać, wyjść nie zostawiając napiwku (z restauracji)  AmE potocznie
  The clients stiffed, I hate when people do that. (Klienci wyszli nie zostawiając napiwku, nienawidzę tego.)
 2. ponieść totalną porażkę potocznie
  He wanted to win the race but he stiffed. (Chciał wygrać wyścig, ale poniósł totalną porażkę.)
  You can't stiff, remember. This competition is very important. (Nie możesz ponieść totalnej porażki, pamiętaj. Te zawody są bardzo ważne.)
idiom
 1. ciężko chodzić

Powiązane zwroty — "stiff"

przysłówek
stiffly = ciężko, trudno +2 znaczenia
rzeczownik
phrasal verb
przymiotnik
idiom
kolokacje

powered by  eTutor logo