"strasznie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "strasznie" po polsku — Słownik angielsko-polski

strasznie

przysłówek
 1. terribly **
  • straszliwie, strasznie, okropnie (źle)
   This was a terribly boring lecture. (To był szalenie nudny wykład.)
  • straszliwie, strasznie, okropnie (bardzo)
   I'm terribly sorry! (Okropnie mi przykro!)
   I was terribly disappointed by what he did. (Byłem straszliwie rozczarowany tym co zrobił.)
 2. painfully *
  • bardzo, strasznie (np. chudy, nieśmiały)
 3. awfully *
 4. badly **
  • bardzo, strasznie
   She loves him badly. (Ona strasznie go kocha.)
   I miss my mother badly. (Strasznie tęsknię za moją mamą.)
 5. horribly
  • strasznie, przeraźliwie
   Our plan went horribly wrong. (Nasz plan poszedł okropnie źle.)
   She was screaming horribly. (Ona krzyczała przeraźliwie.)
 6. bad *****
  • bardzo, strasznie
   I miss you so bad! (Tak bardzo za tobą tęsknię!)
 7. frighteningly
 8. stiff **
  • strasznie, na śmierć informal
   I am bored stiff, can we go home? (Jestem znudzony na śmierć, możemy iść do domu?)
   Do you have something to eat? I'm hungry stiff. (Masz coś do jedzenia? Jestem strasznie głodny.)
 9. dreadfully
  • okropnie, strasznie (np. cierpieć, potraktować kogoś, zachować się)
 10. appallingly
 11. frightfully  
 12. terrifyingly
 13. disgustingly
 14. fearfully
 15. dirty **
  • strasznie (bardzo) British English slang
   What you did was dirty wrong. (To co zrobiłeś, było strasznie złe.)
   Her legs are dirty sexy. (Jej nogi są bardzo seksowne.)
 16. scarily
 17. fearsomely
 18. hellaciously
 19. direfully
 20. luridly
 21. ghastly
  • strasznie (np. o wyglądzie chorego człowieka)
 22. something *****
  • bardzo, strasznie informal
   My leg hurts something awful. (Moja noga strasznie boli.)
   You look something ugly. (Wyglądasz strasznie brzydko.)
 23. murderously
 24. horridly
 25. spookily
 26. abominably
 27. boiling *
 28. hella , hell of *
 29. illy
 30. ghastfully
 31. shitless