"straszny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "straszny" po polsku

straszny

Ciemny Przerażający Las Zdjęcie Stock - Obraz: 53597903
przymiotnik
 1. terrible ***
  • straszny, okropny
   I've made a terrible mistake sending this text message to her. (Popełniłem straszny błąd, wysyłając jej tego SMSa.)
   He's had a terrible accident. (On miał okropny wypadek.)
   link synonim: awful
   zobacz także: horrible, fearful, shocking
 2. frightening *
  • przerażający, zatrważający, straszny, straszliwy
   They told me a frightening story. (Oni opowiedzieli mi przerażającą historię.)
   Prospect for the future was frightening to him. (Perspektywa na przyszłość była dla niego przerażająca.)
   The accident was a frightening experience. (Wypadek był strasznym doświadczeniem.)
   The old house was frightening at night. (Stary dom był przerażający w nocy.)
   link synonim: scary
 3. scary ** , także: scarey British English
  • straszny, przerażający
   This dark forest is a scary place. (Ten ciemny las jest przerażającym miejscem.)
   link synonim: frightening
  • straszny (np. film, książka), przerażający (np. o sytuacji) informal
   This movie is too scary for me to watch alone. (Ten film jest dla mnie zbyt straszny, żebym go oglądała sama.)
 4. horrible **
  • koszmarny, straszny, fatalny, okropny (np. doświadczenie)
   It was a horrible experience! (To było koszmarne doświadczenie!)
   This film was extremely horrible. (Ten film był niezwykle koszmarny.)
 5. tremendous **
  • straszny, budzący lęk, budzący przerażenie
   It was a tremendous experience. (To było straszne doświadczenie.)
   A tremendous figure appeared before us. (Przed nami ukazała się straszna postać.)
 6. terrifying *
 7. dreadful
 8. brutal **
 9. gruesome
 10. fearsome
 11. lurid
 12. horrid
 13. harrowing
 14. hairy
 15. fearful *
 16. spooky
 17. dreaded , dread
 18. unholy
 19. ghastly
 20. ungodly
  • piekielny, karygodny, straszny
   We heard an ungodly noise outside. (Usłyszeliśmy straszny hałas na zewnątrz.)
 21. frightful
 22. redoubtable
 23. direful
 24. ugsome
 25. ghastful
 26. purgatorial   old use
  His experience at the university was purgatorial. (Jego doświadczenie na uniwersytecie było straszne.)
  The place was purgatorial, everyone was scared. (Miejsce było straszne, wszyscy byli wystraszeni.)
 27. killer **
  • straszny, okropny, morderczy slang
   It was a killer walk, I have to rest. (To był morderczy spacer, muszę odpocząć.)
   I have to quit this killer job, I hate it. (Muszę rzucić tę okropną pracę, nienawidzę jej.)
idiom
 1. like death warmed over

powered by  eTutor logo