Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"dirty" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "dirty" po angielsku

dirty **

obrazek do "dirty" po polsku
przymiotnik
 1. brudny (np. naczynia)
  His face was so dirty I could hardly recognize him. (Jego twarz była tak brudna, że z trudem go rozpoznałem.)
  Have you got any dirty clothes to wash? (Czy masz jakieś brudne ubrania do wyprania?)
  We always have to do the dirty work. (Zawsze musimy robić brudną robotę.)
  link synonim: mucksy
  zobacz także: filthy
 2. nieprzyzwoity, sprośny
  Jack gave her a dirty look. (Jack rzucił jej sprośne spojrzenie.)
  He often tells dirty jokes. (On często opowiada sprośne kawały.)
  link synonimy: rude, filthy
 3. niemoralny, zły, parszywy
  His plans are dirty. (Jego plany są złe.)
  I won't tolerate your dirty behaviour. (Nie będę tolerował twojego niemoralnego zachowania.)
 4. brudny (o bombie)
  Our intelligence service has confirmed that the terrorists are trying to create a dirty bomb. (Nasza służba wywiadowcza potwierdziła, że terroryści starają się stworzyć brudną bombę.)
 5. zawierający narkotyki, posiadający narkotyki  AmE potocznie
  Is this a dirty drink? (Czy to jest drink zawierający narkotyki?)
  He sold me dirty cigarettes. (On sprzedał mi papierosy zawierające narkotyki.)
 6. brudny (o kolorze, zawierający dużo szarego i brązu, matowy)
  The sky was dirty gray in colour. (Niebo było w koloru brudno szarego.)
 7. na dopingu (w sporcie)
  He's dirty, he shouldn't play. (On jest na dopingu, nie powinien grać.)
  Many of the Russian athletes were dirty. (Wielu rosyjskich lekkoatletów było na dopingu.)
  If you're dirty, you'll be disqualified. (Jeśli jesteś na dopingu, będziesz zdyskwalifikowany.)
 8. brzydki (o pogodzie)
  I'm not going anywhere in this dirty weather. (Nigdzie nie idę w tą brzydką pogodę.)
przysłówek
 1. nieczysto, nieuczciwie (np. postąpić) potocznie
  They say that he plays dirty. (Oni mówią, że on gra nieuczciwie.)
  This boxer fights dirty. (Ten bokser walczy nieczysto.)
 2. strasznie (bardzo)  BrE slang
  What you did was dirty wrong. (To co zrobiłeś, było strasznie złe.)
  Her legs are dirty sexy. (Jej nogi są bardzo seksowne.)
czasownik
 1. splamić (np. honor, reputację)
  She dirtied her family's reputation by getting pregnant. (Ona splamiła reputację swojej rodziny poprzez zajście w ciążę.)
  I would rather die than dirty my reputation. (Wolałbym umrzeć niż splamić moją reputację.)
 2. ubrudzić, pobrudzić
  She dirtied her new blouse with wine. (Ona ubrudziła swoją nową bluzkę winem.)
  The child's wearing a bib so that it won't dirty its clothes. (Dziecko ma na sobie śliniaczek, żeby nie ubrudziło swojego ubranka.)
  Be careful, don't dirty your white shirt. (Uważaj, nie pobrudź swojej białej koszuli.)

Powiązane zwroty — "dirty"

rzeczownik
idiom
przymiotnik
przysłówek
dirtily = brudno +1 znaczenie
kolokacje

powered by  eTutor logo