"dirty" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

dirty przymiotnik

dirty + rzeczownik
Kolokacji: 178
dirty work • dirty trick • dirty word • dirty water • dirty secret • dirty laundry • dirty clothes • dirty dish • dirty job • dirty look • ...
czasownik + dirty
Kolokacji: 6
feel dirty • look dirty • talk dirty • play dirty • fight dirty • ...
przysłówek + dirty
Kolokacji: 4
extremely dirty • pretty dirty • slightly dirty • notoriously dirty
dirty + przyimek
Kolokacji: 4
dirty with • dirty in • dirty to • dirty from

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.