"dirty window" — Słownik kolokacji angielskich

dirty window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): brudne okno
  1. dirty przymiotnik + window rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The room was dark save for the light which came through the single dirty window.

    Podobne kolokacje: