"large window" — Słownik kolokacji angielskich

large window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duże okno
  1. large przymiotnik + window rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In the living room of the house, a large window.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo