"Dirty Picture" — Słownik kolokacji angielskich

Dirty Picture kolokacja
Popularniejsza odmiana: dirty picture
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Brudny Obraz
  1. dirty przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Story goes he forced her to model for dirty pictures.

powered by  eTutor logo