"best picture" — Słownik kolokacji angielskich

best picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najwierniejszy obraz
  1. best przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja
    Podobne kolokacje: