ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"best" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "best" po angielsku

best *****

rzeczownik
 1. to, co najlepsze
  We all want the best for our children. (Chcemy tego, co najlepsze dla naszych dzieci.)
  I'll do the best I can. (Zrobię najlepiej jak będę umiał.)
czasownik
 1. pokonać kogoś (np. w walce) przestarzale
  He bested his enemy in a duel. (On pokonał swojego wroga w pojedynku.)
  The actress bested many girls who applied for the role. (Aktorka pokonała wiele dziewczyn, które starały się o tę role.)
obrazek do "good" po polsku More "Thumbs Up"! Finally, have your good deed
przymiotnik
Stopniowanie: stopień wyższy  better, , stopień najwyższy  the best
 1. dobry
  I've got good news for you. (Mam dla ciebie dobre wiadomości.)
  It was too good to be true. (To było zbyt dobre, żeby było prawdziwe.)
  That was a really good price. (To była naprawdę dobra cena.)
  That's a good idea. (To dobry pomysł.)
  He needs somebody good. (On potrzebuje kogoś dobrego.)
  I'm going to wait for somebody good. (Będę czekał na kogoś dobrego.)
  przeciwieństwa: bad, ill
 2. dobry, mający umiejętności
  He is good at chemistry. (On jest dobry z chemii.)
  She is a good driver. (Ona jest dobrym kierowcą.)
  I can sing better than her. (Potrafię śpiewać lepiej niż ona.)
 3. przyjemny
  I have some good music here. (Mam tu trochę przyjemnej muzyki.)
  We had a good conversation. (Odbyliśmy przyjemną rozmowę.)
 4. udany, poprawny
  Your essay is good. (Twoje wypracowanie jest poprawne.)
  Have a good day! (Udanego dnia!)
 5. stosowny, odpowiedni
  Her behaviour was good. (Jej zachowanie było odpowiednie.)
  He needs to wear good shoes to get into the club. (On musi ubrać stosowne buty, żeby wejść do klubu.)
 6. użyteczny, pomocny
  These books might be good for your homework. (Te książki mogą być pomocne w twojej pracy domowej.)
  He gave me some good advice. (On dał mi użyteczną radę.)
 7. poprawnie się zachowujący, grzeczny
  He has always been a good boy. (On zawsze był grzecznym chłopcem.)
  She is such a good girl. (Ona jest taką grzeczną dziewczynką.)
  link synonim: well-behaved
  przeciwieństwo: bad
 8. utrzymujący coś w dobrym stanie
  Salt keeps meat good. (Sól utrzymuje mięso w dobrym stanie.)
  She has been in a good financial situation for years. (Ona jest od lat w dobrej sytuacji finansowej.)
 9. zdrowy (fizycznie)
  They are in good shape. (Oni są w dobrej formie.)
  It is good to be active. (Bycie aktywnym jest zdrowe.)
 10. mocny, zdrowy
  It's a good competition. (To jest zdrowa rywalizacja.)
  This company is not as good as before. (Ta firma nie jest aż tak mocna jak wcześniej.)
 11. uprzejmy, miły
  Be good and bring me a glass of water. (Bądź tak uprzejmy i przynieś mi szklankę wody.)
  He was very good for me. (On był dla mnie bardzo miły.)
 12. moralny, dobry
  His acts are good. (Jego uczynki są dobre.)
  It is a good example for children. (To jest dobry przykład dla dzieci.)
  przeciwieństwo: bad
 13. duży, spory
  There is a good chance that it will be sunny tomorrow. (Są spore szanse na to, że jutro będzie słonecznie.)
  I spent a good hour on that exercise. (Poświęciłem dobrą godzinę na to ćwiczenie.)
 14. odpowiedni (o cenie)
  He offered me a good price. (On zaproponował mi odpowiednią cenę.)
  Do you think the price of this car is good? (Czy myślisz, że cena tego samochodu jest odpowiednia?)
  zobacz także: decent
 15. porządny
  My jacket is made of good material. (Moja kurtka jest zrobiona z porządnego materiału.)
  They bought good sports equipment. (Oni kupili porządny sprzęt sportowy.)
rzeczownik
 1. sens, użyteczność
  What's the good of building a sand castle if it will be destroyed anyway? (Jaki jest sens budowania zamku z piasku, jeśli i tak zostanie zniszczony?)
  He didn't see good of his whole life. (On nie widział sensu całego swego życia.)
 2. dobro (dobre zachowania, dobre uczynki) [niepoliczalny]
  Can you tell me the difference between good and evil? (Czy możesz mi powiedzieć, jaka jest różnica między dobrem a złem?)
  Do it for your own good. (Zrób to dla swojego własnego dobra.)
  przeciwieństwo: bad
 3. dobro, towar
przysłówek
Stopniowanie: stopień wyższy  better, , stopień najwyższy  the best
 1. dobrze American English potocznie
  He sings really good! (On śpiewa naprawdę dobrze!)
  Do it good and I'll pay you. (Zrób to dobrze, a ci zapłacę.)
obrazek do "well" po polsku obrazek do "well" po polsku
przysłówek
Stopniowanie: stopień wyższy  better, , stopień najwyższy  the best
 1. dobrze
  We didn't do too well, did we? (Nie za dobrze nam poszło, prawda?)
  I know him far too well. (Znam go aż za dobrze.)
  Goodnight and sleep well. (Dobranoc i śpij dobrze.)
 2. dokładnie (np. wyprać, wymieszać)
  Mix the ingredients well in the bowl. (Wymieszaj dokładnie składniki w misce.)
 3. dużo, do dużego stopnia
 4. bardzo British English potocznie
rzeczownik
 1. studnia [policzalny]
  The last well in the village dried up last summer. (Ostatnia studnia we wsi wyschła zeszłego lata.)
  He fell into a well and drowned. (On wpadł do studni i się utopił.)
  Let's cover the well so that no one falls in. (Przykryjmy studnię, aby nikt do niej nie wpadł.)
 2. szyb naftowy [policzalny]
 3. szyb, szacht (pionowy kanał wewnątrz budynku np. dźwigowy, wentylacyjny, techniczny)
wykrzyknik
 1. więc, zatem (używane jako podkreślenie tego, co się mówi)
  Well, you should start working! (Zatem powinieneś zacząć pracować!)
  Well, my topic for today is the life of ants. (Więc, moim tematem na dziś jest życie mrówek.)
 2. używane jako pauza
  I wanted to tell you something... Well... I love you. (Chciałem ci coś powiedzieć... Kocham cię.)
  We need to talk. Well... you're fired. (Musimy porozmawiać... jesteś zwolniony.)
 3. używane do okazania złości lub dezaprobaty
  Well look who finally showed up! (Spójrzmy kto nareszcie się pojawił!)
  Well now I don't need your help anymore! (Teraz już nie potrzebuję twojej pomocy!)
 4. używane jako ostateczna uwaga
  I told you it was going to happen. Oh, well! (Mówiłem ci, że to się stanie!)
 5. no cóż, cóż (używane jako wyraz niepewności)
  Well, I'm not sure if you're right. (No cóż, nie jestem pewny, czy masz rację.)
  Well, I have tasted better cakes in my life. (No cóż, próbowałem w życiu lepszych ciast.)
 6. no cóż, cóż (używane jako lekka zmiana sensu poprzedniej wypowiedzi)
  Well, at least we are healthy. (No cóż, przynajmniej jesteśmy zdrowi.)
 7. no i (używane do kontynuowania opowieści)
  I saw him in the forest. Well, that's when I realized that he was the killer. (Zobaczyłem go w lesie. No i wtedy uświadomiłem sobie, że to on jest zabójcą.)
 8. otóż
  You wanted to know where she works. Well, she's a teacher. (Chciałeś wiedzieć, gdzie ona pracuje. Otóż jest nauczycielką.)
przymiotnik
Stopniowanie: stopień wyższy  better, , stopień najwyższy  the best
 1. zdrowy
  I was ill before but now I am well. (Byłem wcześniej chory, ale teraz jestem zdrowy.)
  I heard your brother had an accident last month. Is he well now? (Słyszałem, że twój brat miał wypadek w zeszłym miesiącu. Jest już zdrowy?)
  I'm well and I can finally go to school. (Jestem zdrowa i mogę w końcu iść do szkoły.)
  Well w podanym znaczeniu zwykle nie występuje przed rzeczownikiem.
  przeciwieństwo: ill
obrazek do "the best" po polsku
przymiotnik
 1. najlepszy
  This is her best book. (To jest jej najlepsza książka.)
  Actually, the best thing would be to say nothing. (Właściwie najlepiej byłoby nic nie mówić.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przysłówek
 1. najlepiej
  My mom always knows the best. (Moja mama zawsze wie najlepiej.)
  You may not be good at singing but you dance the best! (Może i nie jesteś zbyt dobra w śpiewaniu, ale tańczysz najlepiej!)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "best"

rzeczownik
inne
for the best = dobrze, na dobre (np. wyjść)
all the best = pozdrawiam (umieszczone np. na końcu listu, e-maila) +1 znaczenie
przymiotnik
idiom
przysłówek
inne
czasownik

podobne do "best" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "best" po polsku

rzeczownik
najlepsze przyjaciółki (skrót od "best friends") = besties

powered by  eTutor logo