TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"dobry" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dobry" po polsku

dobry

obrazek do "good" po polsku More "Thumbs Up"! obrazek do "kind" po polsku Cute Smiling Baby Girl
przymiotnik
 1. good ***** , także: gude ScoE dialekt
  • dobry
   I've got good news for you. (Mam dla ciebie dobre wiadomości.)
   It was too good to be true. (To było zbyt dobre, żeby było prawdziwe.)
   That was a really good price. (To była naprawdę dobra cena.)
   That's a good idea. (To dobry pomysł.)
   He needs somebody good. (On potrzebuje kogoś dobrego.)
   I'm going to wait for somebody good. (Będę czekał na kogoś dobrego.)
   przeciwieństwa: bad, ill
  • dobry, mający umiejętności
   He is good at chemistry. (On jest dobry z chemii.)
   She is a good driver. (Ona jest dobrym kierowcą.)
   I can sing better than her. (Potrafię śpiewać lepiej niż ona.)
  • moralny, dobry
   His acts are good. (Jego uczynki są dobre.)
   It is a good example for children. (To jest dobry przykład dla dzieci.)
   przeciwieństwo: bad
 2. all right **** , także: alright , także: aight slang , także: a'ight , także: ight slang
  • w porządku, dobry, OK (o osobie lub rzeczy)
   You will be alright. (Nic ci nie będzie.)
   The dinner was quite all right. (Obiad był w porządku.)
 3. fine ****
  • świetny, udany, dobry
   What he did was a fine piece of art. (To, co zrobił, było udanym dziełem sztuki.)
   "How are you?" "Fine, thanks." ("Jak się masz?" "Dobrze, dziękuję".)
   If you want to go now, that's fine. (Jeśli chcesz iść teraz, to w porządku.)
   link synonimy: great, fair
   zobacz także: perfect
 4. positive ****
  • pozytywny, dobry, korzystny
   What are the positive effects of the therapy? (Jakie są pozytywne skutki tej terapii?)
   Kate has a positive influence on our children. (Kate ma pozytywny wpływ na nasze dzieci.)
   It is known that drinking tea has a positive effect on health. (Wiadomym jest, że picie herbaty ma korzystny wpływ na zdrowie.)
   przeciwieństwo: negative
 5. kind *****
  • uprzejmy, dobry, życzliwy, miły
   He was kind enough to help me with the housework. (Był tak uprzejmy, że pomógł mi w pracach domowych.)
   Please be so kind and give me the coat. (Bądź tak uprzejmy i daj mi płaszcz.)
   That's very kind of you. (To bardzo miło z twojej strony.)
   She was so kind that she let me sleep in her room. (Była tak dobra, że pozwoliła mi spać w jej pokoju.)
   link synonim: polite
   przeciwieństwa: impolite, cruel
 6. radical **
  • dobry, udany  AmE potocznie
   That was a radical party. (To było udane przyjęcie.)
   Our meeting was radical, everyone enjoyed it. (Nasze spotkanie było udane, wszystkim się podobało.)
   I hope my date will be radical. (Mam nadzieję, że moja randka będzie udana.)
 7. lush *
 8. OK (skrót) ***** , okay **** , kk (skrót) , k (skrót) ** , także: okie , także: kay * , także: okeh
  • dobry, do zaakceptowania język mówiony
   "Did you like my soup?" "It was OK, but you should add more pepper." ("Smakowała ci moja zupa?" "Była do zaakceptowania, ale powinieneś dodać więcej pieprzu.")
   The quality of this food is not OK. (Jakość tego jedzenia jest nie do zaakceptowania.)
 9. fair ***
  • dobry, przyzwoity (np. pogoda)
   They promise fair weather in the evening. (Oni obiecują dobrą pogodę wieczorem.)
   We need fair weather to go on this trip. (Potrzebujemy dobrej pogody, żeby iść na tę wycieczkę.)
   link synonim: fine
   zobacz także: honest
 10. savoury BrE , savory AmE
  • dobry, akceptowalny (moralnie)
   This place doesn't have a very savoury reputation. (To miejsce nie ma zbyt dobrej reputacji.)
 11. deft
 12. canny , także: cannily
 13. solid ***    BrE potocznie
  It was a solid dinner, you're a great cook! (To był dobry obiad, jesteś świetnym kucharzem!)
  What a solid bread! How did you make it? (Jaki dobry chleb! Jak go zrobiłaś?)
 14. warm-hearted
  • dobry, serdeczny, życzliwy
   She is a warm-hearted woman who never turns down anybody in need. (Ona jest dobrą kobietą, która nigdy nie odmawia nikomu w potrzebie.)
   He was a warm-hearted boy who wanted to be on good terms with everybody. (On był życzliwym chłopcem, który chciał być ze wszystkimi w dobrych stosunkach.)
 15. retentive
 16. shiok
 17. budgeree AusE potocznie
 18. irie dialekt
 19. sniptious dialekt
 20. cannie
rzeczownik
 1. B
  • dobry, czwórka (ocena w szkołach angielskich i amerykańskich)
 2. strong , *****
  • dobry (w czymś)
   He's strong at math. (On jest dobry w matematyce.)
   I'm strong at singing. (Jestem dobry w śpiewaniu.)

Powiązane zwroty — "dobry"

inne
rzeczownik
przysłówek
dobrze = well +7 znaczeń
dość jakiś (np. dobry, normalny) = halfway something
wykrzyknik
dobrze = all right , także: alright , także: aight slang , także: a'ight , także: ight slang +4 znaczenia
dzień dobry! = all right , także: alright , także: aight slang , także: a'ight , także: ight slang
dobra = okey-doke , także: okey doke , okey-dokey , także: okey dokey , okie-dokie , także: okie dokie , oki-doki , także: oki doki
idiom
przymiotnik
wysoki (dobry) = high
porządny (wystarczająco dobry) (np. wypłata, marynarka) = decent
zdrowy (dobry dla zdrowia) = healthy
korzystny (mający dobry efekt) = beneficial
mizerny (niezbyt dobry w czymś) = lousy
dobrotliwy = benevolent +3 znaczenia
przyimek
w (coś, np. dobry w coś) = at , at
phrasal verb
przywoływać coś (np. dobry nastrój) = call something up , także: call up something
czasownik
przebijać (np. dobry lub zły wynik) = cap