PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"positive" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "positive" po angielsku

positive ****

przymiotnik
 1. dodatni
  By multiplying two negative numbers you will get a positive number. (Przez pomnożenie dwóch ujemnych liczb otrzymasz liczbę dodatnią.)
  A positive number is a number greater than zero. (Dodatnia liczba jest liczbą większą od zera.)
  przeciwieństwo: negative
 2. pozytywny, dobry, korzystny
  What are the positive effects of the therapy? (Jakie są pozytywne skutki tej terapii?)
  Kate has a positive influence on our children. (Kate ma pozytywny wpływ na nasze dzieci.)
  It is known that drinking tea has a positive effect on health. (Wiadomym jest, że picie herbaty ma korzystny wpływ na zdrowie.)
  przeciwieństwo: negative
 3. konkretny, faktyczny, pozytywny
  What was the positive state of the house? (Jaki był faktyczny stan domu?)
  What is her positive condition, tell me the truth. (Jaki jest jej stan faktyczny, powiedz mi prawdę.)
  przeciwieństwo: indefinite
  zobacz także: definite
 4. pozytywny, wspierający
  I have lots of positive people in my life. (Mam w swoim życiu wiele wspierających osób.)
  You're such a positive and helpful person. (Jesteś taką pozytywną i pomocną osobą.)
 5. pewny, stanowczy, przekonany
  I'm positive you will win the race. (Jestem przekonany, że wygrasz wyścig.)
  Are you positive this is the right street number? (Jesteś pewna, że to jest właściwy numer domu?)
  link synonim: confident
  przeciwieństwa: unsure, uncertain
  zobacz także: clear, incontrovertible
 6. twierdzący
  She gave a positive answer. (Ona podała twierdzącą odpowiedź.)
  Your positive answer is wrong. (Twoja twierdząca odpowiedź jest nieprawidłowa.)
 7. niezbity (np. dowód)
  Her dirty hands are positive evidence. (Jej brudne ręce są niezbitym dowodem.)
  We need one positive proof. (Potrzebujemy jednego niezbitego dowodu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. pozytyw, coś dobrego
  You should see more positives. (Powinieneś dostrzegać więcej pozytywów.)
  She looks for positives in everyone. (Ona we wszystkich szuka czegoś dobrego.)
 2. równy (stopień przymiotnika)
  The word 'bad' is a positive of 'worse'. (Słowo 'zły' jest stopniem równym przymiotnika 'gorszy'.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "positive"

rzeczownik
przysłówek
positively = pozytywnie +5 znaczeń
przymiotnik
inne
inne
czasownik
kolokacje