PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"clear" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "clear" po angielsku

clear *****

Through Crystal Clear Blue
przymiotnik
Stopniowanie: clearer stopień wyższy, more clear stopień wyższy, the clearest stopień najwyższy, the most clear stopień najwyższy
 1. przezroczysty, przejrzysty, bezbarwny
  The water in the lake was very clear. (Woda w jeziorze była bardzo przejrzysta.)
  That white wine is almost as clear as water. (To białe wino jest prawie tak przejrzyste, jak woda.)
  link synonim: transparent
 2. wyraźny, ostry, klarowny
  This new monitor has a very clear picture. (Ten nowy monitor ma bardzo wyraźny obraz.)
  Her voice wasn't very clear on the telephone. (Jej głos nie brzmiał zbyt wyraźnie przez telefon.)
 3. oczywisty, jasny, klarowny
  Is that clear to you now? (Czy teraz jest to dla ciebie jasne?)
  It was clear to me that she was lying. (Było dla mnie jasne, że ona kłamała.)
  Did I make myself clear? (Czy wyraziłem się jasno?)
  link synonim: transparent
  zobacz także: patent
 4. pewny, zrozumiały, przekonany
  Is everything clear? (Czy wszystko jest zrozumiałe?)
  The text was clear but I didn't hear the question, can you repeat? (Tekst był zrozumiały, ale nie usłyszałem pytania, możesz powtórzyć?)
  zobacz także: positive
 5. jasny (o umyśle)
  This task is complicated so you need a clear mind. (To zadanie jest skomplikowane, więc potrzebujesz jasnego umysłu.)
  I have a clear mind, I'm very focused. (Mam jasny umysł, jestem bardzo skupiony.)
  I can't drink with you. I have to have a clear mind. (Nie mogę wypić z tobą. Muszę mieć jasny umysł.)
 6. czysty (o niebie), bezchmurny
  It's not going to rain. The sky is clear. (Nie będzie padać. Niebo jest czyste.)
  The sky is clear, without a single cloud. (Niebo jest czyste, bez jednej chmurki.)
  The sky is not clear and that's why we can't see the stars. (Niebo nie jest czyste i dlatego nie możemy zobaczyć gwiazd.)
  The sky is clear. (Niebo jest bezchmurne.)
  przeciwieństwo: foul
 7. klarowny, przejrzysty, jasny
  The water was clear, we could see fish swimming around our feet. (Woda była przejrzysta, mogliśmy zobaczyć ryby pływające dookoła naszych stóp.)
  The substance was clear and a little sticky. (Substancja była klarowna i trochę klejąca.)
  The substance in the glass was clear like water. (Substancja w szklance była klarowna jak woda.)
  zobacz także: light
 8. wyrazisty, czysty (np. dźwięk)
  We are recording a song so we need clear sounds. (Nagrywamy piosenkę, więc potrzebujemy wyrazistych dźwięków.)
  BBC needs a clear sound in order to transmit a TV series. (BBC potrzebuje czystego sygnału, aby transmitować program telewizyjny.)
 9. netto
  "How much do you pay him?" "2000 dollars clear." ("Ile mu płacisz?" "2000 dolarów netto.")
  He wants to pay me 1000 dollars clear - is it a good offer? (On chce mi zapłacić 1000 dolarów netto - czy to dobra oferta?)
 10. wolny, niezaplanowany (np. dzień, okres)
  I don't have too many clear days. (Nie mam zbyt wielu wolnych dni.)
  Do you have two clear days next week? (Czy masz dwa niezaplanowane dni w przyszłym tygodniu?)
  I haven't had a clear day for a year. (Od roku nie mam wolnego dnia.)
 11. pusty, niezablokowany
  The road is clear, we should get there in two hours. (Droga jest pusta, powinniśmy dojechać tam w dwie godziny.)
  Let's hope that the path will be clear and we'll save some time. (Miejmy nadzieję, że ścieżka będzie niezablokowana i zaoszczędzimy trochę czasu.)
czasownik
 1. czyścić, oczyszczać, sprzątać, opróżniać [przechodni]
  I need to clear my mind. (Muszę oczyścić swój umysł.)
  Clear his cage, now! (Wyczyść jego klatkę, teraz!)
  I cleared the boxes from the attic. (Opróżniłam pudełka ze strychu.)
 2. oczyścić (z zarzutów) [przechodni]
  He's been cleared of the charges. (On został oczyszczony z zarzutów.)
  They didn't find any evidence against him so they had to clear him of all charges. (Nie znaleźli przeciwko niemu żadnych dowodów, więc musieli oczyścić go ze wszystkich zarzutów.)
 3. otrzymać zgodę, wyrazić zgodę [przechodni]
  I was cleared for heart surgery. (Otrzymałem zgodę na operację serca.)
  The prisoner was cleared for a pass. (Więzień otrzymał zgodę na przepustkę.)
 4. zaakceptować (czek) [przechodni/nieprzechodni]
  The check was cleared by the bank. (Czek został zaakceptowany przez bank.)
  Did the bank clear my check? (Czy bank zaakceptował mój czek?)
 5. przeskakiwać, jechać, przechodzić, omijać [przechodni]
  We cleared the traffic jam by driving in the night. (Ominęliśmy korek uliczny poprzez jazdę w nocy.)
  We have to clear the city centre - I don't want to get stuck in a traffic jam. (Musimy ominąć centrum miasta - nie chcę utknąć w korku.)
  He cleared a small stream and disappeared in the forest. (Przeskoczył mały strumyk i zniknął w lesie.)
 6. rozpogodzić się, rozchmurzyć się (o twarzy) termin literacki [nieprzechodni]
  Her face cleared when she saw her husband. (Jej twarz rozpogodziła się, kiedy zobaczyła swojego męża.)
  The baby cleared when it saw a lollipop. (Dziecko się rozpogodziło, kiedy zobaczyło lizaka.)
 7. zgarniać (zarabiać) potocznie [przechodni]
  I clear a hundred thousand dollars a year. (Zgarniam sto tysięcy dolarów rocznie.)
  This model must have cleared a lot of money for that photoshoot. (Ta modelka musiała zgarnąć dużo pieniędzy za tę sesję zdjęciową.)
 8. karczować  NZE [przechodni]
  They cleared the forest to build another supermarket. (Oni wykarczowali las, aby zbudować kolejny supermarket.)
  The farmer illegally cleared his forest and has to pay a fine. (Rolnik nielegalnie wykarczował swój las i musi zapłacić grzywnę.)
 9. klarować [przechodni]
  The recipe says I have to clear the butter first. (Przepis mówi, że najpierw muszę wyklarować masło.)
  I don't know how to clear butter. (Nie wiem jak wyklarować masło.)
przysłówek
Stopniowanie: clearer stopień wyższy, more clear stopień wyższy, the clearest stopień najwyższy, the most clear stopień najwyższy
 1. z dala
 2. wyraźnie (coś widzieć)  AmE
  You love her, I see it clear now. (Kochasz ją, teraz widzę to wyraźnie.)
  I see your pain clear and I'm sorry. (Wyraźnie widzę twój ból i jest mi przykro.)

clear *****
clear up

czasownik
 1. przejaśnić się, rozpogodzić się
  The sky cleared up and birds started to sing. (Niebo się przejaśniło i ptaki zaczęły śpiewać.)
  I hope the sky clears, I've planned a picnic for today. (Mam nadzieję, że niebo się rozpogodzi, zaplanowałam na dzisiaj piknik.)
  If it clears up, we'll go on our trip. (Jeśli się rozpogodzi, pójdziemy na naszą wycieczkę.)
 2. oczyszczać się (o skórze)
  My skin cleared after my puberty. (Moja skóra oczyściła się po okresie dojrzewania.)
  Your skin really cleared up since our last meeting. (Twoja skóra naprawdę oczyściła się od naszego ostatniego spotkania.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "clear"

przymiotnik
przysłówek
crystal clear = krystalicznie czysty (np. woda, dźwięk)
idiom
czasownik
phrasal verb
rzeczownik
inne
inne
kolokacje

podobne do "clear" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "clear" po polsku

rzeczownik