Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"opanowany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "opanowany" po polsku

opanowany

obrazek do "calm" po polsku
przymiotnik
 1. calm ***
  • spokojny, opanowany
   The calm music made her fall asleep. (Spokojna muzyka ją uśpiła.)
   He is usually very calm: he never raises his voice. (On jest zwykle bardzo spokojny: nigdy nie podnosi głosu.)
   Try to stay calm and ignore his behaviour. (Postaraj się pozostać spokojny i zignoruj jego zachowanie.)
   link synonim: peaceful
   zobacz także: patient, quiet
 2. steady **
  • zrównoważony, opanowany
   He's a very steady person, he never gets angry. (On jest bardzo opanowaną osobą, nigdy się nie denerwuje.)
   I'm not sure he's completely steady. (Nie jestem pewny, czy on jest całkowicie zrównoważony.)
   zobacz także: balanced
 3. controlled *
 4. collected
 5. deliberate , *
  • rozważny, opanowany
   The man was very deliberate, he weighed his words. (Mężczyzna był bardzo opanowany, ważył swoje słowa.)
 6. impassive
 7. sedate
  • opanowany (o osobie), spokojny (np. o miasteczku)
 8. contained  
 9. composed
 10. unflappable
 11. poised
 12. level-headed , także: levelheaded
  • zrównoważony, opanowany
   somebody who is not controlled by emotions and typically exhibits good judgement and decision making skills
   Anna is a very level-headed person. (Anna jest bardzo zrównoważoną osobą.)
 13. self-possessed
 14. clear-headed , także: clearheaded
  • trzeźwo myślący, opanowany
   She's always been reliable and clear-headed. (Ona zawsze była godna zaufania i opanowana.)
 15. cool-headed
 16. self-controlled
 17. unrattled
 18. equanimous
 19. self-collected
 20. self-composed
 21. nerveless  
 22. lown ScoE , także: loun ScoE
idiom
 1. cool as a cucumber , as cool as a cucumber
czasownik
 1. master , ****
  • opanować (wiedzę) [przechodni]
   She mastered the English language. (Ona opanowała język angielski.)
   Tom mastered new skills. (Tom opanował nowe umiejętności.)
 2. contain ****
  • kontrolować, powstrzymać, opanować (np. przed rozprzestrzenianiem się czegoś), hamować (rozprzestrzenianie się czegoś) [przechodni]
   We're preparing a campaign to contain the violence in our city. (Przygotowujemy kampanię, aby powstrzymać przemoc w naszym mieście.)
   We've contained the virus from spreading. (Powstrzymaliśmy wirus przed rozprzestrzenianiem się.)
   We should be able to contain them in this area. (Powinno nam się udać powstrzymać je w tej części.)
  • kontenerować, opanować, pomieścić (emocje) [przechodni]
   Contain your emotions, Jane. (Powstrzymaj swoje emocje, Jane.)
   I couldn't contain my happiness. (Nie mogłem pomieścić swojej radości.)
   link synonim: check
 3. overrun ,
 4. hurdle *
 5. restrain *
 6. infest
 7. overmaster
phrasal verb
 1. dial down
  • uspokoić (się lub dyskusję), zmniejszać napięcie (pomiędzy kimś), ostudzić, opanować
   Sometimes I can dial down just thinking about a yoga. (Czasami potrafię się opanować po prostu myśląc o jodze.)
   Politicians need to dial their discussions down a bit. (Politycy muszą trochę ostudzić swoje dyskusje.)
czasownik
 1. overcome , **
  • pokonywać, przezwyciężać, opanowywać, uporać się [przechodni]
   He meditates to overcome stress. (On medytuje, aby pokonać stres.)
   She overcame her fear of heights. (Ona pokonała swój lęk wysokości.)
   He was able to overcome one hardship after another. (On był w stanie przezwyciężać jedną trudność za drugą.)
   She managed to overcome her fear of flying at last. (W końcu udało się jej pokonać strach przed lataniem.)
   You can overcome this disease. (Możesz pokonać tę chorobę.)
 2. grip **
  • opanowywać, ogarniać (np. panika, trema) [przechodni]
   When the fire broke out, panic gripped the people. (Kiedy wybuchł pożar, panika opanowała ludzi.)
   She went on the stage and stage fright gripped her. (Ona wyszła na scenę i ogarnęła ją trema.)
 3. check *****
  • powstrzymywać, opanowywać, hamować (np. śmiech) [przechodni]
   I wasn't able to check my laughter, and he told me to leave. (Nie byłem w stanie opanować śmiechu i on kazał mi wyjść.)
   Check your excitement. The results are not official yet. (Opanuj podekscytowanie. Wyniki nie są jeszcze oficjalne.)
   link synonim: contain
 4. possess **
 5. subjugate
 6. subdue
phrasal verb
 1. carve out
 2. clamp down
idiom
 1. cool out
 2. collect oneself , contain oneself
  • opanować się, panować nad sobą, nie okazywać emocji
   The kids were so excited they could hardly contain themselves. (Dzieci były tak podekscytowane, że ledwo mogły panować nad sobą.)
   When he heard the news, he just couldn't contain himself. (Gdy usłyszał wiadomości, po prostu nie mógł się opanować.)
czasownik
 1. check oneself
 1. cool your jets AmE potocznie
 1. control oneself