"opanowany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "opanowany" po polsku — Słownik angielsko-polski

opanowany

przymiotnik
 1. calm ***
  • spokojny, opanowany
   The calm music made her fall asleep. (Spokojna muzyka ją uśpiła.)
   He is usually very calm: he never raises his voice. (On jest zwykle bardzo spokojny: nigdy nie podnosi głosu.)
   Try to stay calm and ignore his behaviour. (Postaraj się pozostać spokojny i zignoruj jego zachowanie.)
   link synonim: peaceful
   zobacz także: patient, quiet
 2. steady **
  • zrównoważony, opanowany
   He's a very steady person, he never gets angry. (On jest bardzo opanowaną osobą, nigdy się nie denerwuje.)
   I'm not sure he's completely steady. (Nie jestem pewny, czy on jest całkowicie zrównoważony.)
   zobacz także: balanced
 3. controlled *
 4. collected
 5. deliberate *
  • rozważny, opanowany
   The man was very deliberate, he weighed his words. (Mężczyzna był bardzo opanowany, ważył swoje słowa.)
 6. impassive
 7. sedate
  • opanowany (o osobie), spokojny (np. o miasteczku)
 8. composed
 9. unflappable
 10. poised
 11. level-headed , także: levelheaded
  • zrównoważony, opanowany
   somebody who is not controlled by emotions and typically exhibits good judgement and decision making skills
   Anna is a very level-headed person. (Anna jest bardzo zrównoważoną osobą.)
 12. self-possessed
 13. cool-headed
 14. self-controlled
 15. unrattled
 16. self-collected
 17. clear-headed , także: clearheaded
 18. self-composed
 19. nerveless  
 20. lown
idiom
 1. cool as a cucumber
czasownik
 1. master , ****
  • opanować (wiedzę) [TRANSITIVE]
   She mastered the English language. (Ona opanowała język angielski.)
   Tom mastered new skills. (Tom opanował nowe umiejętności.)
 2. contain ****
  • kontrolować, powstrzymać, opanować (np. przed rozprzestrzenianiem się czegoś) [TRANSITIVE]
   We're preparing a campaign to contain the violence in our city. (Przygotowujemy kampanię, aby powstrzymać przemoc w naszym mieście.)
   We've contained the virus from spreading. (Powstrzymaliśmy wirus przed rozprzestrzenianiem się.)
   We should be able to contain them in this area. (Powinno nam się udać powstrzymać je w tej części.)
  • opanować, pomieścić (emocje) [TRANSITIVE]
   Contain your emotions, Jane. (Powstrzymaj swoje emocje, Jane.)
   I couldn't contain my happiness. (Nie mogłem pomieścić swojej radości.)
   link synonim: check
 3. overrun ,
 4. hurdle *
 5. carve out
 6. restrain *
 7. infest
 8. overmaster
phrasal verb
 1. dial down
  • uspokoić (się lub dyskusję), zmniejszać napięcie (pomiędzy kimś), ostudzić, opanować
   Sometimes I can dial down just thinking about a yoga. (Czasami potrafię się opanować po prostu myśląc o jodze.)
   Politicians need to dial their discussions down a bit. (Politycy muszą trochę ostudzić swoje dyskusje.)
czasownik
 1. overcome , **
  • pokonywać, przezwyciężać, opanowywać, uporać się [TRANSITIVE]
   He meditates to overcome stress. (On medytuje, aby pokonać stres.)
   She overcame her fear of heights. (Ona pokonała swój lęk wysokości.)
   He was able to overcome one hardship after another. (On był w stanie przezwyciężać jedną trudność za drugą.)
   She managed to overcome her fear of flying at last. (W końcu udało się jej pokonać strach przed lataniem.)
   You can overcome this disease. (Możesz pokonać tę chorobę.)
 2. grip **
  • opanowywać, ogarniać (np. panika, trema) [TRANSITIVE]
   When the fire broke out, panic gripped the people. (Kiedy wybuchł pożar, panika opanowała ludzi.)
   She went on the stage and stage fright gripped her. (Ona wyszła na scenę i ogarnęła ją trema.)
 3. check *****
  • powstrzymywać, opanowywać, hamować (np. śmiech) [TRANSITIVE]
   I wasn't able to check my laughter, and he told me to leave. (Nie byłem w stanie opanować śmiechu i on kazał mi wyjść.)
   Check your excitement. The results are not official yet. (Opanuj podekscytowanie. Wyniki nie są jeszcze oficjalne.)
   link synonim: contain
 4. possess **
  • opanowywać, zawładnąć (np. o uczuciu) literary [TRANSITIVE]
   The anger possessed him and he couldn't control himself. (Gniew opanował go i nie mógł się kontrolować.)
   The love for her children possessed her. (Zawładnęła nią miłość do jej dzieci.)
 5. subjugate
 6. subdue
phrasal verb
 1. clamp down

Czy wiesz, że wyszukiwane słówka możesz dodawać do inteligentnych powtórek w kursie etutor.pl? Załóż darmowe konto i sprawdź!