"uporać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uporać się" po polsku

uporać się

czasownik
 1. overcome , **
  • pokonywać, przezwyciężać, opanowywać, uporać się [przechodni]
   He meditates to overcome stress. (On medytuje, aby pokonać stres.)
   She overcame her fear of heights. (Ona pokonała swój lęk wysokości.)
   He was able to overcome one hardship after another. (On był w stanie przezwyciężać jedną trudność za drugą.)
   She managed to overcome her fear of flying at last. (W końcu udało się jej pokonać strach przed lataniem.)
   You can overcome this disease. (Możesz pokonać tę chorobę.)
 2. tackle **
  • uporać się (z czymś), stawiać czoło (problemom) [przechodni]
   They've had a couple of problems to tackle. (Oni mieli kilka problemów, którym musieli stawić czoło.)
   The company has to tackle the crisis. (Firma musi się uporać z kryzysem.)
   We have to tackle this issue immediately. (Musimy uporać się z tą kwestią natychmiast.)
 3. cope **
  • dać sobie radę, uporać się, poradzić sobie (poradzić sobie w sensie praktycznym) [nieprzechodni]
   The task is simply too difficult and they cannot cope. (Zadanie jest po prostu zbyt trudne i oni nie mogą sobie dać z nim rady.)
   It's quite difficult but I know you can cope with it. (To jest bardzo trudne, ale wiem, że możesz sobie z tym poradzić.)
 4. manage ****   [przechodni]
  I'm sorry, but I don't know how to manage this task. (Przykro mi, ale nie wiem jak uporać się z tym zadaniem.)
 5. dispatch * , także: despatch