"poradzić sobie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poradzić sobie" po polsku

poradzić sobie

czasownik
 1. cope **
  • dać sobie radę, uporać się, poradzić sobie (poradzić sobie w sensie praktycznym) [nieprzechodni]
   The task is simply too difficult and they cannot cope. (Zadanie jest po prostu zbyt trudne i oni nie mogą sobie dać z nim rady.)
   It's quite difficult but I know you can cope with it. (To jest bardzo trudne, ale wiem, że możesz sobie z tym poradzić.)
 2. negotiate **
  • poradzić sobie (np. z trudnościami) [przechodni]
   She successfully negotiated difficulties. (Ona skutecznie poradziła sobie z trudnościami.)
   I know how to negotiate with rude people. (Wiem, jak sobie radzić z prymitywnymi ludźmi.)
 3. hack *
idiom
 1. cut it *
 2. hack it
  • poradzić sobie, dać sobie radę slang
   Don't worry about me, I'll hack it. (Nie martw się o mnie, dam sobie radę.)
   Are you sure you will hack it? I can help you. (Jesteś pewny, że sobie poradzisz? Mogę ci pomóc.)
 1. make shift
  • poradzić sobie (pomimo braku czegoś)
czasownik
 1. advise **
  • radzić, poradzić, doradzić, udzielić rady [przechodni/nieprzechodni]
   The teacher advised his students to visit the library. (Nauczyciel doradził uczniom, żeby poszli do biblioteki.)
   I advise you to get out of my way. (Radzę ci zejść mi z drogi.)
   I don't know what to do - can you advise me something? (Nie wiem co mam zrobić - możesz mi coś doradzić?)
   I advised him not to tell them the truth. (Udzieliłem mu rady, żeby nie mówił im prawdy.)
   link synonim: suggest
 2. sort *****
czasownik
 1. counsel **
  • doradzać, radzić
   The teacher counsels patience and says the son will soon come back. (Nauczyciel doradza cierpliwość i mówi, że syn wróci szybko.)
   She is overweight and yet counsels diets. (Ona ma nadwagę a mimo to doradza diety.)
 2. rede
czasownik
 1. consult **
czasownik
 1. do *****
 2. manage ****
 3. handle ****
  • radzić sobie (np. z jakąś sytuacją) [przechodni]
   I know how to handle difficult situations. (Wiem jak radzić sobie w trudnych sytuacjach.)
   I don't think I'll handle it alone. (Nie sądzę, że dam sobie z tym radę sama.)
 4. face *****   [przechodni]
  I was surprised he faced his issues. (Byłem zaskoczony, że on poradził sobie z problemami.)
 5. fare **
phrasal verb
 1. get along * , get on **
  • radzić sobie, dawać sobie radę (z czymś, w jakiejś sytuacji)
   I'm getting along, I don't need your help. (Radzę sobie, nie potrzebuję twojej pomocy.)
   We got along fine without you. (Radziliśmy sobie dobrze bez ciebie.)
   How are you getting on in your new job? (Jak sobie radzisz w swojej nowej pracy?)
   How did you get on at the oral exam? (Jak sobie poradziłeś na egzaminie ustnym?)
 2. get on with something
 3. get over something *
 4. carry on *
 1. be doing fine   język mówiony

"poradzić sobie" — Słownik kolokacji angielskich

engaged with kolokacja
Popularniejsza odmiana: engage with
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poradzić sobie
 1. engage czasownik + with przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  I was having a real problem getting him engaged with life.

  Podobne kolokacje:
coped with kolokacja
Popularniejsza odmiana: cope with
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poradzić sobie
 1. cope czasownik + with przyimek
  Luźna kolokacja

  He couldn't cope with anything but his own problems for the moment.

  Podobne kolokacje: