Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"doradzać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "doradzać" po polsku

doradzać

czasownik
 1. counsel **
  • doradzać, radzić
   The teacher counsels patience and says the son will soon come back. (Nauczyciel doradza cierpliwość i mówi, że syn wróci szybko.)
   She is overweight and yet counsels diets. (Ona ma nadwagę a mimo to doradza diety.)
 2. admonish oficjalnie , monish dawne użycie
 3. rede
czasownik
 1. advise **
  • radzić, poradzić, doradzić, udzielić rady [przechodni/nieprzechodni]
   The teacher advised his students to visit the library. (Nauczyciel doradził uczniom, żeby poszli do biblioteki.)
   I advise you to get out of my way. (Radzę ci zejść mi z drogi.)
   I don't know what to do - can you advise me something? (Nie wiem co mam zrobić - możesz mi coś doradzić?)
   I advised him not to tell them the truth. (Udzieliłem mu rady, żeby nie mówił im prawdy.)
   link synonim: suggest

Powiązane zwroty — "doradzać"

przymiotnik
doradczy = advisory +3 znaczenia
rzeczownik
czasownik