"suggest" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "suggest" po angielsku

suggest , *****

czasownik
 1. sugerować [przechodni]
  He suggested what to do. (On zasugerował co zrobić.)
  She suggested having coffee on the terrace. (Ona zasugerowała żebyśmy napili się kawy na tarasie.)
 2. nasuwać, wskazywać na [przechodni]
  All the evidence suggests him as the culprit. (Wszystkie dowody wskazują na niego jako sprawcę.)
  The pain suggests that you broke your leg. (Ból wskazuje na to, że złamałeś nogę.)
 3. rekomendować [przechodni]
  I highly suggest this restaurant. (Stanowczo rekomenduję tę restaurację.)
  My teacher suggested this book to me. (Mój nauczyciel zarekomendował mi tę książkę.)
  link synonim: advise

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo