"suggestion" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "suggestion" po angielsku

suggestion ***

rzeczownik
 1. sugestia [policzalny]
  It wasn't my suggestion. (To nie była moja sugestia.)
  We must buy her a gift. Any suggestions? (Musimy kupić jej prezent. Jakieś sugestie?)
  I would like to redecorate my room and I'm open to suggestions. (Chciałbym na nowo urządzić swój pokój i jestem otwarty na sugestie.)
 2. ślad, trop, sygnał [niepoliczalny]
  We should follow this suggestion - it may lead us to the killer. (Powinniśmy podążać tym tropem - może doprowadzić nas do mordercy.)
  It was a false suggestion - there wasn't anyone in that old house. (To był fałszywy ślad - w tym starym domu nikogo nie było.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo